Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Par EVZI
Pēdējās izmaiņas veiktas:
15.01.2018

Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts (EVZI)  ir BVEF struktūrvienība, kurā darbojas  fakultātes  vadošie pētnieki,  pētnieki un zinātniskie asistenti. 

EVZI darbības mērķis ir aktivizēt vadībzinību un ekonomikas teorētisko un lietišķo pētniecību, nodrošināt jauno zinātnieku kvalitatīvu sagatavošanu un studentu iesaistīšanu zinātniskā pētniecībā, lai veicinātu Latvijas uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanu starptautiskā tirgū. 

Galvenais  EVZI darbības uzdevums ir sabiedrībai aktuālu ekonomikas, vadības, demogrāfijas, vides pārvaldības un ar tiem saistītu pētniecības virzienu un projektu īstenošana ar nolūku sekmēt LU BVEF atpazīstamību starptautiskajā zinātniskajā vidē.  

Zinātniskās darbības virzieni un atbildīgie:

  • Datorzinātnes un IT lietiško pētījumu aspekti, pielietojums uzņēmējdarbības vadīšanā (Prof. Signe Bāliņa)
  • Inovācijas Latvijas uzņēmumu un nozaru konkurētspējas paaugstināšanai globalizācijas apstākļos (Prof. Svetlana Saksonova)
  • Ilgtspējīga nācijas attīstība un dzīves kvalitāte (Prof. Juris Krūmiņš)
  • Tautsaimniecības transformācija, izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai (Prof. Biruta Sloka)
  • Migrācijas, bezdarbs, darba samaksas un izglītības ietekme uz tautas attīstību, iekšzemes kopproduktu un produktivitāti (Prof. Mihails Hazans)