Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Doktorantūras studijas Eiropas Universitātes institūtā

14.12.2017

Līdz 2018. gada 31. janvārim iespējams pieteikties stipendijai doktorantūras studijām Eiropas Universitātes institūtā (Florencē, Itālijā). Pētniecība doktorantūras studiju līmenī Eiropas Universitātes institūtā (EUI) var tikt veikta šādās jomās: Ekonomika; Vēsture un civilizācija; Tiesību zinātne; Politika un sociālās zinātnes.

EUI piedāvā plašākās doktorantūras programmas sociālajās zinātnēs Eiropā un izcilas pētniecības iespējas. Vairāk nekā 84% no EUI uzņemtajiem studentiem veiksmīgi pabeidz studijas, kas paver lieliskas starptautiskās karjeras iespējas.

Lai pieteiktos stipendijai, kandidātiem jābūt maģistra grādam vai maģistra grāda līmenim pielīdzinātai izglītībai, kā arī angļu valodas zināšanām vismaz C1 līmenī. Studentiem no Latvijas ir iespējams pieteikties 1-2 stipendijām studijām EUI. Ikgadējā stipendijā* ir iekļauta studiju maksa, uzturēšanās, veselības apdrošināšanās izdevumi un vienreizējie ceļa izdevumi 300,00 euro apmērā. Starp Izglītības un zinātnes ministriju un EUI uzņemto pretendentu pirms studiju uzsākšanas tiek noslēgta vienošanās par studijām EUI.

Detalizēta informācija par pieteikšanas nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem, kas nedaudz atšķiras atkarībā no izvēlētās nozares, ir pieejama EUI mājas lapā https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme (https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/GrantInfo/Latvia)

EUI 1972.gadā izveidoja sešas Eiropas Kopienas dalībvalstis, lai veicinātu augstākā līmeņa pētniecību jomās, kas ir īpaši nozīmīgas Eiropas attīstībai. 2008 gadā tika piešķirtas pirmās EUI stipendijas Latvijas studentiem. Katru gadu Eiropas Savienības dalībvalstis un citas Eiropas nacionālās institūcijas kopā piešķir ap 150 pētniecības stipendijām doktorantūras studijām EUI. Pašlaik EUI studē pieci studenti no Latvijas.

Kontaktpersona: Anita Vahere-Abražune, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece ES un starptautiskās sadarbības jautājumos, tālr. +371 67047828, e-pasta adrese: alina.vahere-abrazune@izm.gov.lv

*Stipendija Latvijas Republikas pilsoņiem tiek piešķirta pamatojoties uz LR Saeimas 2009.gada 11.jūnijā pieņemto likumu „Par Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi un Konvenciju, ar ko groza Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi", kas nosaka, ka Izglītības un zinātnes ministrija koordinē Konvencijā un Grozījumu konvencijā paredzēto saistību izpildi, tajā skaitā, Konvencijā noteikto, ka katra dalībvalsts atbilstoši pieejamajiem līdzekļiem veicina stipendiju piešķiršanu tiem saviem Eiropas Universitātes institūtā uzņemtajiem pilsoņiem, kuriem tās ir nepieciešamas.