Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Andžela Veselova, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes lektore
Andžela Veselova, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes lektore

Andžela Veselova: Izcilības novērtējums vai kārtējais modes kliedziens?
Liene Bērziņa, Sabiedrisko attiecību speciāliste
12.09.2017

Latvijas korporatīvajā vidē nereti sastopams uzskats, ka uzņēmumu darbības pašnovērtējuma veikšana ir pārāk dārgs «prieks», un to pārsvarā izmanto uzņēmumi, kuri vēlas iegūt dažādas balvas. Savukārt mazie uzņēmumi pašnovērtējuma veikšanā nav ieinteresēti, jo to darbība ir pietiekoši pārskatāma un nav nepieciešami nekādi speciāli rīki, lai novērtētu uzņēmuma stiprās un vājās puses.

Bieži vien uzņēmumi nemaz nevēlas, lai tos novērtē, jo vēlme strādāt kā līdz šim ir lielāka nekā gatavība mainīties. Vienlaikus rodas jautājums - kā ar konkurentiem un konkurenci? Vai tās saasināšanās neliek sarosīties? Līdzšinējie novērojumi liecina, ka atbilde ir nē. Diemžēl joprojām vairums uzņēmumu domā, ka ir labi tā kā ir, nevis to, kā varētu būt. 

Tajā pašā laikā, jau vairākus gadu desmitus Eiropas veiksmīgākie uzņēmumi izmanto Eiropas Kvalitātes vadības fonda (European Foundation for Quality Management - EFQM) izstrādātu izcilības modeli, kura pamatā ir uzskats, ka organizācijas filozofija apvienojumā ar regulāru pašnovērtējumu un nepārtrauktu pilnveidošanos rada veiksmīgu vidi organizācijas ilgtspējas un izcilības nodrošināšanai. 

EFQM izveidotais izcilības modelis uzņēmumiem piedāvā praktiskus padomus, kas ietver visas uzņēmuma darbībai būtiskākās jomas - vadība, personāls, stratēģija, partnerattiecības un resursi, kā arī procesi, produkti un pakalpojumi. Modelis piedāvā deviņus kritērijus un 32 apakškritērijus uzņēmuma darbības un sasniegto rezultātu vērtēšanai, piemēram, galvenie un ar klientiem, personālu un sabiedrību saistītie rezultāti.

Lai atvieglotu pašnovērtējuma veikšanas procesu, uzņēmumiem tiek piedāvāti elektroniski rīki un pašnovērtējuma programmas. Tās dod iespēju ietaupīt laiku, finanses un cilvēkresursus, kas iesaistīti pašnovērtējuma veikšanā. Apkopotie dati palīdz plānot uzņēmuma ilgtermiņa attīstību, kā arī risināt kvalitātes jautājumus - attīstīt stiprās puses un pilnveidot vājās puses. Atskaišu veidošana notiek automātiski, bet izmaksas ir ļoti demokrātiskas, lai to varētu atļauties arī mazie un vidējie uzņēmumi. 

Gribētos cerēt, ka situācija Latvijā tomēr nav tik pesimistiska un ir uzņēmumi, kuri savas darbības pašnovērtējumā izmanto EFQM Izcilības modeli. Kā jau katram rīkam arī šim ir noteiktas priekšrocības un trūkumi, bet viennozīmīgi tas piedāvā iespēju pilnveidoties. Tāpēc Latvijas uzņēmumiem, kas vēlas pilnveidoties un konkurēt Eiropas mērogā, ir vērts to izmēģināt. 

Publicēts laikrakstā "Dienas Bizness" 12.09.2017.