Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Biznesa, vadības un ekonomikas profesore Svetlana Saksonova
LU Biznesa, vadības un ekonomikas profesore Svetlana Saksonova

Svetlana Saksonova: Lielie dati var kalpot biznesam
Liene Bērziņa, Sabiedrisko attiecību speciāliste
08.09.2017

Lai arī plaši lietots, terminam Big Data jeb Lielie dati nav stingri noteiktas definīcijas. Pats fenomens ir salīdzinoši jauns, tāpēc arī atbilde uz jautājumu - kas ir lieli dati - ir ļoti subjektīva. Iespējams, būtu pareizāk šos datus saukt par sarežģītiem datiem.

Pēc būtības Big Data ir tehnoloģiju kopa, kura apstrādā, strukturē un analizē datus, kuriem piemīt trīs īpašības. Pirmā - to apjoms ir milzīgs un nemitīgi pieaug - jo vairāk cilvēku izmanto internetu un sociālos tīklus sarakstei, pirkumiem, finanšu darījumiem, informācijas meklēšanai, jo vairāk informācijas uzkrājas. Otrā - šie dati ir jāapstrādā ātri - on-line režīmā, jo tos izmanto operatīvo lēmumu pieņemšanai. Trešā - šie dati ir ļoti daudzveidīgi un nestrukturēti – tie ir par “visu un visiem”.

Big Data kā tehnoloģija visā pasaulē gūst arvien lielāku pieprasījumu, jo to var izmantot gan zinātnē, gan biznesā, turklāt ne tikai operatīvo, bet arī stratēģisko lēmumu pieņemšanā. Kādu informāciju Big Data izmanto un, kam tā var būt noderīga? Iespējas ir teju neizmērojamas, viss atkarīgs no prasmes tās ieraudzīt. Vienkāršākais piemērs - GPS signāls no autotransporta - šo informāciju var izmantot transporta uzņēmumi, policija un pašvaldības. Informācija par mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības pirkumiem - šo informāciju var izmantot paši uzņēmumi, lai veiktu gan stratēģisko, gan operatīvo plānošanu. Informāciju ģenerē un uzkrāj  arī novērošanas kameras, pastāv arī daudzi citi informācijas avoti, piemēram, e-grāmatu bibliotēkas un filmu videotēkas.

Kā praktiski var izmantot Big Data tehnoloģijas komerciāliem nolūkiem? Piemēram, lielie internet veikali, kuru preču klāsts ir plašs, izmanto Big Data tehnoloģijas, analizējot sava veikala un līdzīgo veikalu mājaslapu datus. Piemēra, kādas preces mājaslapas apmeklētāji meklējuši visvairāk, kādus sociālos tīklus pircēji izmanto, kāda ir viņu pirkumu vēsture, lielums un biežums u. tml. Šīs analīzes rezultātā veikals veiksmīgi palielina savu apgrozījumu un peļņu, jo informācija par veikala precēm mājaslapā un sociālajos tīklos būs izvietota, ņemot vērā pircēju psiholoģiju, uzvedību un izvēles.

Visi zina, cik liela loma biznesā ir reklāmai, tāpēc tai tiek tērēti nozīmīgi līdzekļi. Vienlaikus trūkst datu un tehnoloģisku risinājumu reklāmas efektivitātes mērīšanai, bieži reklāmas mērķauditorija un atdeve no konkrētām aktivitātēm tiek noteikta intuitīvi. Rezultātā reklāmas “šāvieni”  nesasniedz mērķi un nepalielina uzņēmuma biznesa rādītājus, vai ir grūti pierādīt konkrētās reklāmas un kanāla saistību ar biznesa sniegumu.

Big Data izmantošana ļauj risināt visus šos jautājumus, jo tehnoloģijas analizē un apkopo nestrukturētos datus, katrā konkrētā gadījumā izmantojot atšķirīgas pieejas, tāpēc izejošā informācija var tikt izmantota dažādu, ļoti atšķirīgu jautājumu risināšanai. Datu strukturēšanā un lietojamu rezultātu iegūšanā ir speciālistiem, kas prot strādāt ar Big Data, pārvēršot tos biznesam un zinātnei pielietojamā formā.

Pašlaik esam tikai jaunas informācijas apstrādāšanas un izmantošanas ēras pašā sākumā. Un kā jau ceļa sākumā, joprojām ir daudz un dažādas tehnoloģiskas, psiholoģiskas un cenu barjeras, kas kavē Big Data plašāku izmantošanu. Bet uzņēmējiem jau pašlaik ir jāseko un jāinteresējas par inovatīvām iespējam attīstīt savu biznesu, lai ietu līdzi laikam un neatpaliktu no konkurentiem.  

Publicēts laikrakstā "Dienas Bizness" 8.09.2017.