Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Marina Kudinska: RegTech – risku pārvaldīšanai
Liene Bērziņa, Sabiedrisko attiecību speciāliste
31.08.2017

Pēc pēdējās pasaules finanšu krīzes bankām un citām finanšu iestādēm ievērojami palielinājās operacionālās izmaksas, īpaši tās, kas saistītas ar pakalpojumu sniegšanas drošības, ātruma un kvalitātes nodrošināšanu. Tas pavēra plašas iespējas finanšu tehnoloģiju (FinTech) virziena attīstībai - tehnoloģiskiem, moderniem un ērtiem risinājumiem, kuriem 2015. gadā Lielbritānijas finanšu regulēšanas un uzraudzības pārvalde (Financial Conduct Authority, FCA) deva nosaukumu RegTech risinājumi. Sekojot attīstīto valstu piemēram, arī Latvijas valdība Finanšu sektora attīstības plānā 2017.-2019. gadam noteica, ka alternatīvo un tradicionālo finanšu pakalpojumu sniedzēju darbībā ir plašas iespējas izmantot RegTech risinājumus. Bet, kas tad īsti ir RegTech un kā tas var būt noderīgs?

RegTech pakalpojumu izmantošanas iespējas ir ļoti plašas. Piemēram, jaunu likumdošanas normu ieviešana un nemitīgi pieaugošo uzraugu prasību ievērošana no finanšu iestādēm prasa papildus finansējumu un cilvēku resursus. Bet RegTech piedāvā automatizētu uzņēmumu pārskatu veidošanu, jo platforma pati veic normatīvās bāzes grozījumu monitoringu un apkopo nepieciešamo informāciju. 

Vēl vairāk - RegTech arī nodrošina datu analīzi, modelēšanu un prognozēšanu. Izmantojot analītiskus rīkus, dati tiek apkopoti atbilstoši noteiktiem mērķiem, piemēram, stresa testēšanas veikšanai, prognozēšanai, pārskatu un atskaišu veidošanai u.tml. Vienlaikus RegTech arī piedāvā drošu datu glabāšanu un iespēju ar tiem attālināti strādāt. To nodrošina mākoņu tehnoloģijas. Robotu, mākslīgā intelekta un citu tehnoloģisku inovāciju izmantošana sniedz arvien plašākas iespējas un auglīgu augsni tālākai RegTech industrijas attīstībai, piemēram, finanšu noziedzības risku vadībā un kiberdrošības nodrošināšanā. Līdz ar pieaugošu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu sabiedrībā, biznesā un valsts pārvaldē pieaug pieprasījums pēc kibertelpā esošo risku un apdraudējumu samazināšanas rīkiem. Šo uzdevumu jau pašlaik veiksmīgi risina kiberdrošības platformas, kas ir veidotas uz mākslīgā intelekta bāzes. Automatizēta finanšu instrumentu portfeļu pārvaldīšana, banku transakciju un informācijas pārbaude, kā arī krāpniecisko reālā laika (online) maksājumu bloķēšana, ir tikai neliela daļa no RegTech piedāvātajām iespējām. 

Tāpēc var droši prognozēt, ka arvien vairāk uzņēmumu nākotnē izmantos RegTech risinājumus, jo tas veicinās regulējošo normu veiksmīgāku ievērošanu, mazinās soda sankciju piemērošanas gadījumus, kā arī mazinās operacionālas izmaksas un cels uzņēmumu darbības efektivitāti. 

Publicēts laikrakstā "Dienas Bizness" 31.08.2017.