Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Marina Kudinska, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes asoc. profesore
Marina Kudinska, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes asoc. profesore

Marina Kudinska: Faktoringu nenovērtē
Liene Bērziņa, Sabiedrisko attiecību speciāliste
15.08.2017

Vairākās pasaules valstīs faktorings tiek uzskatīts par svarīgāko apgrozāmo līdzekļu finansēšanas veidu. Piemēram, faktoringa apgrozījuma daļa IKP Lielbritānijā sastāda 13%, Igaunijā 11%, Polijā 9%, Lietuvā 8%, bet Latvijā - tikai 3%. Rodas jautājums, kāpēc Latvijā faktorings nav pienācīgi novērtēts? Iemesli ir vairāki – gan nepietiekama uzņēmēju izpratne par faktoringa pakalpojumu un tā priekšrocībām, gan arī finansētāju stingrā kredītriska vadīšanas politika.

Kādas ir faktoringa priekšrocības un kādiem uzņēmumiem tas ir piemērots? Klasiskais faktorings ir pakalpojumu komplekss, kas ietver sevī ne tikai pārdevēja finansēšanu, bet arī darījuma partnera nemaksāšanas riska apdrošināšanu, debitoru parādu iekasēšanu, informatīvos pakalpojumus, limitu noteikšanu u.c. Faktoringa pakalpojuma izmantošana pārdevējam ļauj īsā laikā ievērojami palielināt neto apgrozījumu, uzlabot uzņēmuma konkurētspēju un stimulēt pircēju maksāšanas disciplīnu.

Viss minētais veicina efektīvu kompānijas – pārdevēja attīstību. Jo pieprasītāka ir uzņēmuma prece tirgū, jo lielāka ir vajadzība pēc papildus finansējuma. Tāpēc faktoringa izmantošana ir ļoti efektīvs instruments, jo ļauj saņemt finansējumu atbilstoši pārdošanas apjomiem. Aktīvai biznesa izaugsmei faktorings ir vairāk piemērots, nekā klasiskais kredīts. Turklāt lielāku ieguvumu no faktoringa gūst mazie un vidējie uzņēmumi, kuriem ir izaugsmes potenciāls. Maziem uzņēmumiem saņemt finansējumu bankās ne vienmēr ir viegli. Un pārdevējs, kurš grib izmantot faktoringu var saņemt atteikumu, jo pirms līguma parakstīšanas faktoringa uzņēmums novērtēs visus darījuma riskus. Bet ir risinājums, kas var nelielam uzņēmumam palīdzēt tikt pie finansējuma. Tas ir pircēja jeb reversais faktorings. Reverso faktoringu iniciē pircējs, bet klasisko faktoringu ierosina piegādātājs. Piemēram, liels tirgotājs iegādājās preces no daudziem maziem piegādātājiem un slēdz reversā faktoringa līgumu ar finansētāju.

Kāpēc pircējam varētu rasties interese par šādu pakalpojumu? Pirmkārt, lielam uzņēmumam ir ērtāk, ja par savlaicīgu rēķinu nomaksu daudziem piegādātājiem rūpēsies faktoringa uzņēmums, otrkārt, pārdevēji saņemot tūlītēju samaksu par nosūtītām precēm, var piedāvāt pircējam preces par zemākām cenām un, treškārt, nododot daudzus nelielus piegādātājus faktoringa pakalpojumam, pircējs iegūst izdevīgus darījuma nosacījumus. Pārdevēja galvenā priekšrocība reversā faktoringā ir naudas plūsmas uzlabošana, jo naudas līdzekļi netiek iesaldēti atliktajā maksājumā, bet to lielāka daļa (līdz pat 90%) tiek saņemta uzreiz pēc veiktās piegādes. Savukārt finansētājam – faktoringa uzņēmumam - faktoringa kredītrisks ir vienāds ar uzticama pircēja rēķinu neizpildes risku. Tas nozīmē, ka reversā faktoringa darījumā kredītrisks nav saistīts ar riskantiem maziem un vidējiem uzņēmumiem, bet gan ar vienu pircēju. Reversais faktorings ļauj finansēt mazos un vidējos uzņēmumus bez regresa tiesībām, tādējādi nodrošinot zema riska finansējumu augsta riska klientiem.

Tāpēc uzņēmējiem vajadzētu uzmanīgāk izpētīt faktoringa pakalpojuma priekšrocības un novērtēt to lietderīgumu sava biznesa finansēšanā. Savukārt palīdzēt uzņēmumam tikt pie faktoringa finansēšanas ļauj faktoringa un reversā faktoringa elektroniskās platformas, kurās dažādi potenciālie finansētāji jau pašlaik cīnās par klientiem.

Publicēts laikrakstā "Dienas Bizness" 14.08.2017.