Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Anda Batraga, Jeļena Šalkovska, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes asoc. prof, un docente
Anda Batraga, Jeļena Šalkovska, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes asoc. prof, un docente

Anda Batraga, Jeļena Šalkovska: Analītiķa un empātija - digitālā mārketinga nākotne
Liene Bērziņa, Sabiedrisko attiecību speciāliste
14.07.2017

Mārketings-biznesa sastāvdaļa, kas mainās visstraujāk. Pēdējo divdesmit gadu laikā ir attīstījušies jauni mārketinga instrumenti, piemēram, internetā mājaslapas, e-pasts, sociālie mediji, mārketinga automatizācija u.c. Tāpēc uzņēmuma mārketinga speciālistu prasmēm jāaug līdzi laikam. Darbinieks, kurš ir atbildīgs par uzņēmuma efektīvas darbības nodrošināšanu digitālajā vidē, ir digitālā mārketinga speciālists. Tieši viņa zināšanas, prasmes un kompetence ļoti lielā mērā ietekmē uzņēmuma mārketinga darbības efektivitāti. Digitālā mārketinga speciālistam nepieciešamās kompetences kopumā ir iespējams iedalīt trīs grupās: digitālās prasmes un zināšanas, cita veida prasmes un zināšanas, īpašības un attieksmes. No digitālo prasmju un zināšanu grupas ir vērts īpaši izcelt tādas kompetences kā spēju izstrādāt, ieviest un novērtēt digitālā mārketinga plānu, tā rezultātus.

Digitālā mārketinga speciālistam ir jāpārzina pieejamais digitālo kanālu spektrs un katra kanāla piedāvātās iespējas, priekšrocības un trūkumi, lai pēc iespējas efektīvāk uzrunātu mērķauditoriju. Līdz šim veikto pētījumu rezultāti parāda būtiskas tendences, ar kurām uzņēmējiem būtu jārēķinās mūsdienu sīvās konkurences apstākļos. Piemēram, trīs populārākās digitālā mārketinga taktikas Latvijā ir sociālo mediju mārketings, satura mārketings un e-pasta mārketings. Savukārt, attiecībā uz citām prasmēm un zināšanām, uzmanību vajadzētu pievērst, piemēram, analītisko prasmju pilnveidošanai, tai skaitā datu apkopošanai un analīzei, kritiskajai domāšanai, prezentēšanas prasmēm un izpratnei par cilvēku rīcību un psiholoģiju. Būtiski ir ari attīstīt azartu un dabīgu interesi par nozari, empātiju, un iniciatīvu. Vēlamas ir arī labas komunikācijas un sadarbības prasmes, lai varētu prezentēt savus novērojumus un idejas klientiem un kolēģiem. 

Aptaujas rāda, ka tikai neliela daļa Latvijas uzņēmumu atsevišķi ir definējuši digitālā mārketinga stratēģiju. Tā sniedz lielas priekšrocības, jo uzņēmuma darbības tiek rūpīgi plānotas un organizētas. Savukārt tas paaugstina efektivitāti un varbūtību, ka tiks sasniegti uzņēmuma izvirzītie mārketinga mērķi. Jāatzīmē, ka aizvien turpina pieaugt pieprasījums pēc multiplatformu reklāmas risinājumiem, integrējot un kombinējot televīziju un radio ar digitālajiem medijiem, un tādējādi ļaujot maksimāli efektīvi sasniegt nepieciešamo mērķauditoriju.

Pētījumi apstiprina piecas galvenās digitālā mārketinga prasmes, kuras ir vērts attīstīt digitālā mārketinga speciālistiem: meklētājprogrammu optimizācija (SEO), video satura mārketings, kopienas vadība (community management), mārketinga automatizācija un analītiķa. 

Publicēts laikrakstā "Dienas Bizness" 14.07.2017.