Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Silvija Kristapsone, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes asociētā profesore
Silvija Kristapsone, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes asociētā profesore

Silvija Kristapsone: Krīze pārvarēta, bet ko tālāk?!
Liene Bērziņa, Sabiedrisko attiecību speciāliste
12.07.2017

Kā liecina Eiropas Komisijas (EK) ikgadējais ziņojums mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) Eiropas Savienībā (ES) ir veiksmīgi pārvarējuši ekonomisko un finanšu krīzi, jo kopš 2014. gada beidzot ir vērojama izaugsme. Pēc krīzes pamazām atkopjas arī Latvijas MVU sektors. Laika posmā no 2010. līdz 2015. gadam MVU ir piedzīvojuši veselīgu izaugsmi - pievienotā vērtība palielinājās par vairāk nekā 45%, bet nodarbinātība - par 16%. Vienlaikus abi rādītāji ir zemāki par 2008. gada līmeni, attiecīgi par 1% un 8%. Visstraujākais pieaugums vērojams MVU informācijas un sakaru nozarē - nodarbinātības pieaugums aptuveni par 50%, bet pievienotā vērtība pieauga par vairāk nekā 80%.

Pārvarētā ekonomikas un finanšu krīze devusi vairākas būtiskas atziņas. Krīzi vieglāk pārdzīvo tās valstis, kurās ir spēcīga augsto vidēji augsto tehnoloģiju ražošanas un zināšanu ietilpīgo pakalpojumu ekonomika. ES uzņēmumi, kas darbojas tā saucamo augsto tehnoloģiju ražošanā un zināšanu ietilpīgo pakalpojumu sfērā, 2014.-2015. gadā uzrādījuši īpaši labus ražīguma un nodarbinātības rezultātus. Kā ar šīm nozarēm sokas Latvijā? Lai arī augsto tehnoloģiju ražošanas un zināšanu ietilpīgo pakalpojumu MVU īpatsvara rādītāji pēc nodarbinātības un pievienotās vērtības atpaliek no ES vidējā līmeņa, Latvija ir viena no valstīm, kurā pēdējos gados ir vērojams straujāks MVU nodarbinātības pieaugums zināšanu ietilpīgo pakalpojumu nozarēs. Tie ir programmēšanas un apraides pakalpojumi, konsultēšana, telekomunikāciju, televīzijas, skaņu ierakstīšanas un mūzikas ierakstu producēšanas, zinātniskās pētniecības darbs un tirgus izpētes pakalpojumi, gaisa un ūdens transporta pakalpojumi, juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi, arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi u.tml. 

Neliels nodarbinātības kritums vērojams tā saucamo augsto un vidēji augsto tehnoloģiju ražošanas MVU. Tās ir farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana, elektroiekārtu, mašīnu ražošana, automobiļu un transportlīdzekļu iekārtu ražošana.

Lai stāvētu pretī globālajiem satricinājumiem nākotnē, Latvijā ir nepieciešams īstenot politiku, kas stimulē pāreju uz ražošanu un pakalpojumiem ar augstāku pievienoto vērtību un inovācijām. Tas nozīmē, pirmkārt, uzlabot profesionālo izglītību, otrkārt, stimulēt privātas investīcijas inovācijās. Bet, treškārt, veicināt MVU ieiešanu jaunos tirgos. Tas darīs mūsu valsti ievērojami stiprāku un stabilāku. 

Publicēts laikrakstā "Dienas Bizness" 12.07.2017.