Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU profesors Gundars Bērziņš ievēlēts par Latvijas Zinātnes akadēmijas korespondētājlocekli
Evija Ansonska
30.11.2018.

Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns prof. Gundars Bērziņš ir ievēlēts par Latvijas Zinātnes akadēmijas (LZA) korespondētājlocekli. Aizklāti balsojot, Rudens pilnsapulcē par LZA jaunajiem locekļiem ievēlēti deviņi īstenie locekļi, sešpadsmit korespondētājlocekļi, četri ārzemju un viens goda loceklis.

LU prof. Gundars Bērziņš ir ne tikai LU BVEF dekāns, bet arī “SSE Rīga Foundation” valdes loceklis un LU studentu Biznesa inkubatora padomes loceklis. Iepriekš ieņēmis Latvijas Universitātes Kanclera amatu. G. Bērziņš ir arī viens no talantīgākajiem Latvijas jaunās paaudzes pētniekiem, kura zinātnisko interešu lokā ir uzņēmējdarbības stratēģijas un reģionālā politika. Viņa kaislība ir stratēģijas un stratēģiskās domāšanas nozīme biznesā. Tāpat profesors Bērziņš spēj veiksmīgi piedāvāt savas zināšanas un pieredzi uzņēmējiem.

Gundars Bērziņš ir ieguvis doktora grādu vadības zinātnē un kā vadošais pētnieks piedalījies daudzos pētniecības projektos, ir starptautisku zinātnisko publikāciju autors. Pēdējo sešu gadu laikā publicējis 23 zinātniskos rakstus starptautiskos recenzētos izdevumos, no tiem 11 ir iekļauti SCOPUS vai Web of Science. Par savu misiju uzskata sabiedrības izglītošanu un dalīšanos ar zināšanām. Ir desmitiem populārzinātnisku publikāciju autors un bieži kā lektors un eksperts uzstājas publiskos pasākumos, kā arī masu medijos.

Gundars Bērziņš ir piedalījies Latvijas Zinātnes padomes un citu valsts finansētu pētījumu projektos, kā arī ir starptautisko pētījumu projektu dalībnieks. Kā eksperts piedalījies LZP un starptautiskajos projektos un programmās. Ar referātiem uzstājies starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos, kā arī nacionāla mēroga forumos, ir IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa Sociālo zinātņu sekcijas vadītājs.

Par BVEF

BVEF ir viena no lielākajām LU fakultātēm un tajā 2018./2019. gadā studē vairāk nekā 2000 studentu. Fakultāte piedāvā reālajā uzņēmējdarbībā sakņotu augstāko izglītību, jo jau pašā studiju sākumā studentiem ir iespēja ne tikai apgūt lekciju kursus, bet arī sākt attīstīt un realizēt savu biznesa ideju Latvijas Universitātes studentu Biznesa inkubatorā. Te katram ir pieejamas bezmaksas konsultācijas, kā arī mentoru, nozaru profesionāļu un pieredzējušu uzņēmēju atbalsts. Tāpat fakultātē notiek regulāra nozares speciālistu iesaiste mācību procesā - vieslekcijas, vizītes uzņēmumos, studentu prakses, tiek īstenotas dažādas sadarbības formas ar uzņēmumiem.