Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Doktoranti aicināti apmeklēt studiju kursu “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija”
Vita Zelče, SZF profesore
30.10.2018.

5. novembrī plkst. 18.15 LU Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) 204. auditorijā notiks pirmā doktorantiem adresētā starpdisciplinārā studiju kursa “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” (SDSK7026; 4 kp) nodarbība. Kursa uzdevums – sniegt zināšanas sociālo zinātņu pētījumu uzbūvē un metodoloģijā. Tā ietvaros arī tiks aplūkotas nozīmīgākās kvantitatīvās un kvalitatīvās pētniecības pieejas, iztirzāta pētījuma dizaina veidošana, konkrētu metožu lietojums.

Šo starpdisciplināro kursu piedāvā SZF komunikācijas zinātnes, politikas zinātnes un socioloģijas doktora studiju programmas. Kursa “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” lekcijas lasīs un seminārus vadīs LU profesori Jānis Ikstens, Skaidrīte Lasmane, Juris Rozenvalds, Tālis Tisenkopfs, Vita Zelče, Aija Zobena, asociētie profesori Baiba Bela, Baiba Holma, Iveta Reinholde, docents Mareks Niklass, Jurijs Ņikišins, kā arī citi zinoši sociālo zinātņu jomas speciālisti.

Kursa pirmā daļa, kas tiks docēta novembrī un decembrī, sniegs pārskatu par sociālajām zinātnēm, tās nozarēm, pētnieciskajām tradīcijām un pieejām.  Otrajā daļā (janvāris, februāris) – akcentētas sociālo zinātņu pētnieciskās metodes. Kursa ietvaros notiks metodoloģisko zināšanu aprobācija un konkrētu pētījumu analīze. “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” galvenokārt adresēta komunikācijas zinātnes, politikas zinātnes un socioloģijas doktora studiju programmu 1. un 2. kursa studentiem. Tā nodarbības iespējams apmeklēt arī citu LU doktora studiju programmu studentiem, kuri vēlas apgūt sociālo zinātņu metodoloģiju vai papildināt zināšanas tajā. Laipni lūdzam!

Pirmās nodarbības (5. novembrī) ievadā tiks sniegta detalizētāka informācija par kursu, tā plānojumu un prasībām. Sarunas turpinājums par promocijas darba izstrādi, iesniegšanu, vērtēšanu un aizstāvēšanu. To vadīs Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes padomes priekšsēdētāja Dr. pol. sc. Iveta Reinholde. Par savu pieredzi stāstīs jaunie sociālo zinātņu doktori. 

Nākamā nodarbības notiks 12. novembrī. To vadīs prof. Tālis Tisenkopfs. Tēmas – “Konceptuālo modeļu un teorētisko skaidrojumu veidošana sociālajos pētījumos” un “Pētījuma dizaina veidošana”.

Pieteikumus doktorantūras studiju kursam “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” lūdzam nosūtīt studiju metodiķei Ingai Poļakai. E-pasta adrese: inga.polaka@lu.lv. Jautājums par kursa saturu un organizāciju, lūdzu, adresējiet profesorei Vitai Zelčei. E-pasta adrese: vita.zelce@lu.lv