Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Foto: Toms Grīnbergs
AKTUĀLI! BVEF pamatstudiju absolventu ārpuskonkursa reģistrācija maģistra studijām

06.07.2018.

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (LU BVEF) 2017./2018. akadēmiskā gada absolventi ārpuskonkursa var reģistrēties uz budžeta vietām maģistra studiju programmās “Vadības zinības” un “Ekonomika”. Pieteikties studijām ārpuskonkursa var no 2. līdz 6. jūlijam elektroniski un Aspazijas bulvārī 5.

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju ir 2017./2018. akadēmiskā gada LU BVEF pamatstudiju programmu absolventiem, kuriem vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 8 un bakalaura darba vai diplomdarba vērtējums nav zemāks par 8 (ļoti labi).

Absolventi pieteikties studijām var elektroniski www.luis.lv vai uz vietas Aspazijas bulvārī 5, 324.telpā. Pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00. Piektdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00. Rezultāti par tiesībām uz ārpuskonkursa reģistrāciju tiks paziņoti 10. jūlijā.

Absolventi, kuras ieguvušas tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju, tiek nodrošinātas budžeta studiju vietas 50% apjomā no studiju programmā paredzētā budžeta studiju vietu skaita. Gadījumos, ja pretendentu skaits ir lielāks par ārpuskonkursa reģistrācijai nodrošināto budžeta studiju vietu skaitu, notiek konkurss, ņemot vērā vidējo svērto atzīmi (60%) un noslēguma pārbaudījumu kopējo atzīmi (40%) iepriekšējās studijās. Reflektanti, kuri neiegūst tiesības uz ārpuskonkursa reģistrāciju, drīkst pretendēt uz studiju vietu uzņemšanā kopējā kārtībā.