Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

AKTUĀLI! Atrodi sev piemērotākās bakalaura studijas

05.07.2018.

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte topošajiem studentiem piedāvā astoņas akreditētas profesionālās un akadēmiskās bakalaura studiju programmas latviešu un angļu valodā. Bakalaura programmas būs piemērotas vispārizglītojošo skolu absolventiem un studentiem, kas vēlas mainīt studiju virzienu, kā arī uzņēmējiem, kas savai biznesa pieredzei vēlas pievienot akadēmiskas zināšanas. Cilvēki ar augstāko izglītību saņem vismaz par 50% lielāku atalgojumu nekā cilvēki ar zemāko izglītības līmeni, tāpēc sāc studēt jau tagad!

Ekonomika - akadēmiskā bakalaura studiju programma

Programmas studentiem ir iespēja specializēties uzņēmējdarbības ekonomikas, finanšu un kredīta, grāmatvedības, kontroles un analīzes, analītiskajās ekonomikas jomā. Absolventi prot sastādīt uzņēmuma budžetu un izstrādāt risinājumus uzņēmumu darbības uzlabošanai. Programmas direktore ir asoc. prof. Sandra Jēkabsone, kurai ir nopietna pieredze darbā Latvijas Zinātnes padomē, gan valsts institūciju pasūtītu pētījumu veikšanā.

https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/evf/Studiju_programmas_2016/bakalauru_programmas/Ekonomika.jpg

Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija - akadēmiskā bakalaura studiju programma

Programmas absolventi spēj pieņemt labākos lēmumus globālās konkurences apstākļos. Piedalīties starptautiskās pārrunās un līgumu slēgšanā. Programmas studenti dodas studiju braucienos uz Vāciju, Austriju un Šveici. Programmas direktore ir prof. Ērika Šumilo, kurai ir ilggadēja starptautiska pieredze pētniecībā un akadēmiskajā darbā, kā arī vadot starptautiskus projektus. Profesore ir ASV Fulbright stipendiāte.

https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/evf/Studiju_programmas_2016/bakalauru_programmas/Starptautiskas_ekonomiskas_attiecibas.jpg

Vadības zinības - akadēmiskā bakalaura studiju programma

Programmas studentiem ir iespēja specializēties organizāciju vadības, mārketinga, vides un uzņēmējdarbības un starptautiskā biznesa jomā. Programmas absolventi var attīstīt savu uzņēmējdarbību, pārzina uzņēmuma biznesa procesus un personāla vadību. Programmas direktore ir prof. Margarita Dunska, kura ir viena no vadošajiem ekspertiem ekonomikas, starptautiskās ekonomikas un finanšu jautājumos.

https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/evf/Studiju_programmas_2016/bakalauru_programmas/Vadibas_zinibas.jpg

https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/evf/Studiju_programmas_2016/bakalauru_programmas/Vadibas_zinibas_ENG.jpg

E-bizness un loģistikas vadības sistēmas - profesionālā bakalaura studiju programma

Programmas absolventi veiksmīgi veido savus uzņēmumus vai kļūst par vadošajiem uzņēmuma darbiniekiem. Prot izstrādāt inovatīvus uzņēmuma e-komercijas risinājumus un vadīt informācijas sistēmas izstrādes projektus. Programmas direktore ir prof. Signe Bāliņa, kurai ir nopietna pieredze valsts pārvaldes darbā un IT nozarē - bijusi īpašu uzdevu­mu ministre elektroniskās pārvaldes lietās, bet pašlaik ir vides un reģionālās attīstības ministra padomniece un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociāci­jas prezidente.

https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/evf/Studiju_programmas_2016/bakalauru_programmas/E-bizness_un_logistikas_vadibas_sistemas.jpg

Finanšu menedžments - profesionālā bakalaura studiju programma

Programmas absolventi pārzina finanšu un investīciju plānošanu un vadību. Pārzina banku darbību un uzņēmuma finanšu un grāmatvedības jautājumus. Studiju programmas direktore ir prof. Svetlana Saksonova, kurai ir liela pieredze starptautisko un valsts finansēto pētījumu projektu vadīšanā un realizēšanā. Strādājusi par ekonomisti, galveno grāmatvedi un struktūrvienību vadītāju uzņēmumos un komercbankās.

https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/evf/Studiju_programmas_2016/bakalauru_programmas/Finansu_menedzments.jpg

Grāmatvedība, analīze un audits - profesionālā bakalaura studiju programma

Programmas absolventi prot risināt grāmatvedības, audita un nodokļa jautājumus. Analizēt uzņēmuma finanšu darbību un atrast labākos risinājumus uzņēmuma darbības uzlabošanai. Programmas direktore ir asoc. prof. Ruta Šneidere, kura ieguvusi lielu darba pieredzi strādājot starptautiskā uzņēmumā par galveno grāmatvedi un finanšu direktori. Ruta Šneidere aktīvi darbojas Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijā un piedalās profesionālo izglītības programmu akreditācijā.

Industriālās inženierijas vadība -profesionālā bakalaura studiju programma

Studiju programma ir unikāla un vienīgā Baltijas valstīs. Studiju kursus vada augsti kvalificēta, labi motivēta un pieredzējusi akadēmiskā personāla komanda. Mūsdienīgi radošā studiju procesā studentiem ir iespēja iegūt zināšanas, prasmes un kompetences starpdisciplinārā studiju programmā, kas apvieno inženierzinātņu, vadībzinātnes un dabas zinību studiju kursus. Iegūtās zināšanas ļauj programmas absolventiem - sistēmu vadības inženieriem - izprast industriāla uzņēmuma sistēmas darbību un nodrošina stratēģiski pamatotu lēmumu pieņemšanu.

https://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/evf/Studiju_programmas_2016/bakalauru_programmas/Gramatvediba__analize_un_audits.jpg

Starptautiskās ekonomiskās attiecības - profesionālā bakalaura studiju programma

Unikāla starpdisciplināra studiju programma. Programmas absolventi pārzina tiesību un politikas pamatus un orientējas starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās. Spēj vadīt ārējo sakaru projektus un personālu. Programmu vada docente Inese Kalniņa, kurai ir nopietna pieredze valsts pārvaldes darbā – bijusi Valsts ieņēmumu dienesta galvenā nodokļu inspektore, revidente Rīgas domē, Izglītības un zinātnes un Veselības ministres padomniece juridiskajos jautājumos, Parlamentārā sekretāre Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās.

Bakalaura studiju programmām pieteikties elektroniski var no 25. jūnija līdz 10. jūlijam plkst. 16.00, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Apstiprināt elektronisko pieteikumu vai pieteikties uz vietas augstskolās, kas piedalās vienotajā uzņemšanā, varēs no 3. līdz 10. jūlijam. Latvijas Universitātes galvenajā ēkā un filiālēs. Pieteikties un apstiprināt elektronisko pieteikumu Raiņa bulvārī 19 varēs darbdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 un sestdienā no plkst. 9.00 līdz 13.00.

Informāciju par interesējošām studiju programmām ir iespējams iegūt katru darbadienu, rakstot, zvanot vai atnākot uz BVEF Studiju centru 312.telpā, Aspazijas bulv. 5, kā arī www.gribustudet.lv  un www.bizness.lu.lv.