Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Veiksmīgi aizvadīta pirmā Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskā Universitātes studentu zinātniskā konference

27.04.2018.

Šā gada 23. un 24.aprīlī Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē (LU BVEF) un Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātē (RTU IEVF) notika studentu zinātniskā konference. Konferencē piedalījās vairāk nekā 30 studenti divās sekcijās. Labākie četri studenti ieguva garantētas ieejas kartes uz TEDxRiga konferenci – 2018.

Labākie darbu autori bija Terēze Balode-Boluža (LU) ar darbu “Komercbanku uzraudzība un tās īstenošana Latvijā laika posmā no 2008. gada līdz 2016.gadam”, Marika Ragucka-Ragovska (RTU) “Muitas vērtības un transfertcenu savstarpējā mijiedarbība”, Andrejs Liberts (LU) “Uzņēmuma zīmola nozīme farmācijas nozares slimnīcu segmenta “Bizness biznesam” sektorā” un Olga Ormane (RTU) ar darbu “Darbinieku veiktspējas vadības modeļi”. Konferenci organizēja RTU IEVF dekāne prof. Elīna Gaile-Sarkane un LU BVEF zinātņu prodekāne asoc. prof. Inna Romānova.

Studentu zinātniskajā konferencē aicināti piedalīties bija bakalaura un maģistra studiju programmu studenti, kuriem tā bija lieliska iespēja vēl pirms noslēguma darbu aizstāvēšanas prezentēt savus bakalaura un maģistra diplomdarbus. Studenti konferencei varēja pieteikties līdz 16.aprīlim. Visi kopsavilkumi tiks publicēti fakultāšu interneta mājaslapās. Labākie tiks aicināti iesniegt rakstus publicēšanai LU un RTU zinātniskajos žurnālos.

Konferences darbs notika divās sekcijās - Aktuālie izaicinājumi ekonomikā un Bizness, vadība un mārketings un dalība konferencē studentiem bija bezmaksas.