Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Profesionālā bakalaura studiju programma Finanšu menedžments stiprina saiknes ar darba devējiem un citu valstu augstskolām
As.prof. Svetlana Saksonova, studiju programmas Finanšu menedžments direktore
14.12.2015

Decembrī Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas "Finanšu menedžments" bakalaura studentiem lekcijas par dažādām aktuālām tēmām lasījuši vietējie un ārvalstu vieslektori, kā arī pasākuma "Sālsmaize pie darba devēja" laikā studenti ir devušies lietišķā vizītē, apmeklējot uzņēmumu "Cabot Latvia".

2015. gada 1. decembrī pie Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes (LU EVF) profesionālās bakalaura studiju programmas Finanšu menedžments 2. un 4. kursa pilna laika studiju studentiem ar vieslekciju "Konkurētspējas uztvere un tās vērtēšanas veidi" viesojās Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes galvenā ekonomiste Daina Paula. Lekcijas lakā studenti iesaistījās diskusijā par to, kādi rādītāji vislabāk ļauj raksturot un izvērtēt  konkurētspēju, aktīvākie studenti arī saņēma no vieslektores balvas.

2015. gada 1. decembrī LU Karjeras centra organizēto pasākumu ciklu “Sālsmaize pie darba devēja” atklāja LU EVF Finanšu menedžmenta 4. kursa pilna laika studiju bakalaura studenti, kuri viesojās uzņēmumā „Cabot Latvia” – pie vadošā speciālo ķīmisko vielu un ekspluatācijas materiālu ražošanas uzņēmuma, kas darbojas nozarē jau 130 gadus. Cabot Corporation galvenais ofiss atrodas Bostonā, ASV, bet 2014. gadā uzņēmums atvēra jaunu biznesa centru Rīgā, lai apkalpotu savus klientus Eiropā, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģionā. Lietišķās vizītes laikā studenti tika iepazīstināti ar uzņēmuma darbības specifiku, un uzdeva jautājumus darbiniekiem no dažādām darbības jomām. Cabot Latvijas filiālē strādā 130 darbinieku, bet uzņēmums dinamiski attīstās un meklē jaunus darbiniekus, kā arī piedāvā stažēšanās iespējas. Uzreiz pēc lietišķas vizītes no uzņēmuma „Cabot Latvia” studenti saņēma arī darba piedāvājumu. Uzņēmuma darba valoda ir  angļu, priekšroka tiek dota tiem, kas pārvalda arī citas svešvalodas. 

"Sālsmaize pie darba devēja" ir pasākums, kura laikā studentiem ir iespēja viesoties kādā uzņēmumā vai iestādē. Viesošanās laikā studenti iepazīst reālo darba vidi, ar organizāciju saistītās darbības sfēras vai atsevišķas profesijas specifiku, kā arī attīstības iespējas konkrētā organizācijā.

2015. gada 12. decembrī Finanšu menedžmenta 2. kursa nepilna laika studiju studentiem tika nolasītas profesora Jana Kernerta (Jan Körnert, Vācija) vieslekcijas “Banking crises in Northern Europe in the early 1990s: a sequence of deregulation, crisis and governmental intervention in Norway, Sweden and Finland” un “The Barings crisis of 1995: causes, courses, consequences and the danger of domino effects”. Lekciju materiāls izraisīja aktīvas diskusijas, jo operacionālie un cita veida riski, kas noveda pie krīzes Ziemeļeiropā, ir ļoti aktuāli arī mūsdienās.

Visi organizētie pasākumi bija iespējami pateicoties aktīvai sadarbībai ar Latvijas Universitātes Karjeras centra un LU Ekonomikas un vadības fakultātes kolēģēm - Martu Rubīnu, Ellu Jākobsoni un LU EVF asociēto profesori Innu Romānovu.