Latvijas Farmācijas studentu asociācija (LFSA) ir Latvijas Farmaceitu biedrības struktūrvienība, kurā brīvprātīgi apvienojušies Latvijas augstskolu (Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte) un koledžu farmācijas studenti un šo iestāžu absolventi trīs gadus pēc studiju pabeigšanas.

LFSA galvenie mērķi:

  • rūpēties par farmācijas studentu vispārīgo un profesionālo izglītību;
  • aizstāvēt farmācijas studentu intereses un vairot farmaceita profesionālo prestižu.

LFSA galvenie uzdevumi:

  • iztirzāt aktuālos farmācijas studentu interesējošos jautājumus;
  • paust farmācijas studentu viedokli LFB un izglītības institūcijās;
  • organizēt izglītojoša un izklaidējoša rakstura pasākumus farmācijas studentiem;
  • iekļauties starptautiskās farmācijas studentu organizācijās un sadarboties ar tām.

LFSA rīko tādus izglītojošus pasākumus kā Karjeras diena, semināri par aktuāliem tematiem (homeopātija, tuberkuloze, diabetes mellitus u. c.), kā arī piedalās starptautiskos kongresos un studentu apmaiņas programmā (Student Exchange Programme, SEP) International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF) ietvaros, kuras laikā uzņem studentus no ārzemēm un palīdz Latvijas studentiem doties uz citām valstīm. Studenti tiek informēti par aktualitātēm ar interneta, LFSA avīzes un informatīvo plakātu palīdzību.

LFSA aicina studentus kopīgi doties interesantās ekskursijās, apmeklēt teātri, piedalīties orientēšanās spēlē “Lielā farmīšu Skraidīšana” un, protams, nu jau tradicionālajā Pēcsesijas pārgājienā.

Studentu informēšana par pasākumiem un citām aktivitātēm notiek, izmantojot yahoo grupu pharmstudents, domubiedru grupu Farmaceiti portālā www.draugiem.lv, sadaļu Studentu ziņas portālā www.farmacija-mic.lv un LFSA sadaļu Latvijas Farmaceitu biedrības mājaslapā www.farmaceitubiedriba.lv, kā arī izvietojot plakātus mācību iestādēs.

Galvenais ieguvums no dalības LFSA – iespēja izpausties visdažādākajos veidos, piedalīties un iesaistīties dažādu pasākumu rīkošanā, piešķirt rozīnīti savam studiju laikam un, protams, iegūt jaunus draugus gan tepat Latvijā, gan ārzemēs! Tāpēc droši nāc un iesaisties!

LFSA mājaslapa