Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Citas apmaiņas stdiju iespējas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
27.06.2017

LU BVEF regulāri saņem dažādus studiju un stipendiju piedāvājumus no savām sadarbības universitātēm, fondiem un organizācijām.

 • Ekonomikas un vadībzinātnes studentu un pasniedzēju mobilitāte starp Latvijas universitāti un Agderes universitāti

  Projekta Nr:

  VIAA identifikācijas  Nr. EEZ/NFI/S/2015/002

  Latvijas Universitātes Reģ. Nr. NORV2015/33-1

  Vadošais partneris: Latvijas Universitāte (LU)

  Partneris: Agderes Universitāte (UiA)

  Projekta kopējās izmaksas:  19260.00 EUR (tai skaitā 90,0% ir Norvēģijas finanšu instrumenta un EEZ līdzfinansējums, 10% valsts budžeta finansējums)

  Īstenošanas termiņš: 01.08.2015. - 30.09.2016.

  Projekta vadītāja LU: Ramona Rupeika-Apoga (LU EVF asoc. profesore)

  LU struktūrvienība: Ekonomikas un vadības fakultāte

  Anotācija:

  Vispārējais projekta mērķis ir izveidot, attīstīt un stiprināt sadarbību ekonomikas un vadības  izglītības jomā starp Latvijas Universitāti un Agderes  Universitāti.

  Projekta nepieciešamība un ilgtspēja ir pamatota ar studentu kompetenču un prasmju attīstību  saskaņā ar starptautiskām un globālām darba tirgus prasībām nākotnē, kā arī LU akadēmiskā personāla integrāciju un sadarbību starptautiskajā akadēmiskajā vidē.