Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ekonomikas valsts olimpiāde
Pēdējās izmaiņas veiktas:
06.03.2017

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte jau no 2010. gada atbalsta Ekonomikas valsts olimpiādes organizēšanu, piedaloties gan uzdevumu sagatavošanā, gan valsts olimpiādes organizēšanā LU EVF telpās. 

Olimpiādes mērķi:

  • padziļināt un paplašināt ekonomikas stundās un ārpusstundu darbā iegūtās izglītojamo zināšanas un prasmes;
  • rosināt izglītojamos aktīvai izziņas darbībai, veicināt ekonomisko procesu norises izpratni;
  • radīt iespēju izglītojamajiem pārbaudīt savas zināšanas un prasmes.

Olimpiādes organizatori: Valsts izglītības satura centrs  sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti un pašvaldībām.

Olimpiādē var piedalīties 10.-12. klašu skolēni.  Valsts olimpiādes I un II pakāpes ieguvējiem tiek nodrošinātas budžeta vietas Ekonomikas bakalaura studiju programmā un Vadības zinību bakalaura studiju programmā ārpuskonkursa kārtībā.

Ekonomikas olimpiādes nolikums

Valsts olimpiādes uzdevumi un atbildes 2014.gadā

Valsts olimpiādes uzdevumi un atbildes 2013.gadā

Valsts olimpiādes uzdevumi un atbildes 2012.gadā

Vairāk informācijas:
Mārtiņš Danusēvičs
LU BVEF Vadībzinātnes nodaļas lektors
e-pasts: martins.danusevics@lu.lv 
tālr.: 67034702

Valsts izglītības satura centrs
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.
Tālr.: 67216500,
fakss: 67223801.
E-pasts: visc@visc.gov.lv