Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Komercdarbības organizācija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
12.06.2018

Programmas mērķis ir nodrošināt profesionāli kompetentu un darba tirgū konkurēt spējīgu uzņēmējdarbības (komercdarbības) vai tirgzinības un tirdzniecības speciālistu sagatavotību, kuri nodrošinātu organizācijas un tās struktūrvienību rentablu darbu un būtu gatavi pašpilnveidei atbilstoši sabiedrībā notiekošām pārmaiņām un tendencēm. Studiju programmā ir paredzēta iespēja specializēties - “Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists” vai “Mārketinga un tirdzniecības speciālists”.

 

Studiju programmas direktors: docente Antra Līne

Pirmā pētniece, kas Latvijā pētījusi arodbiedrību kā organizāciju - līderību, komunikāciju, stratēģisko vadīšanu arodbiedrībā. Pētījuma ideju rosināja Antras Līnes vairāk kā 10 gadus ilgā pieredze Latvijas profesionālās arodbiedrības vadīšanā. Lektore ir sagatavojusi vairāk kā 15 zinātniskās publikācijas un uzstājusies starptautiskās zinātniskās konferencēs par organizāciju vadīšanas jautājumiem – līderību, komunikāciju un stratēģisko vadīšanu. Pieredze studiju procesa organizēšanā, studiju programmu izstrādē un novērtēšanā

Imantas 7.līnija 1, 306.kab, tālr. 67860655

 

 

 

 

KO ES STUDĒŠU?

Galvenās studiju jomas – ekonomika, vadībzinātne, mārketings, tirdzniecība.

Programma nodrošina topošajiem tirgzinības un tirdzniecības speciālistiem zināšanas un prasmes:

  • veikt praktiskus uzdevumus un rast radošus risinājumus tirgus izpētē, loģistikā, patērētāju rīcības analīzē, tirdzniecības vadīšanā, organizēšanā un plānošanā
  • grāmatvedībā un nodokļu sistēmas pamatos
  • sekot līdzi nozares darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanai
  • izmantot modernās informācijas iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas
  • strādāt patstāvīgi un komandā (veidojot komandas darba stilu un sniedzot operatīvu informāciju)

Programma nodrošina studentiem izpratni par biznesa vadības procesu, kā arī par tā psiholoģiskajiem aspektiem.

KĀDAS IESPĒJAS PASTĀV PĒC STUDIJU BEIGŠANAS?

Absolventi, atkarībā no kvalifikācijas, var strādāt par uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālistiem vai tirgzinības un tirdzniecības speciālistiem pašvaldību iestādēs un privātajos uzņēmumos, veidot savu uzņēmumu vai būt pašnodarbināti.

CIK ILGI JĀSTUDĒ?

Studiju programmas ilgums: 2 gadi un 3 mēneši (5 semestri)

Studiju programmas forma: nepilna laika klātiene

KĀDA IR STUDIJU MAKSA?

NLK (nepilna laika klātiene) – 990 € gadā

Papildu informācija:

Programma tiek īstenota LU filiālēs Kuldīgā, Cēsīs, Alūksnē, Bauskā, Tukumā, Jēkabpilī un Madonā.

 

Iegūstamā kvalifikācija: Tirgzinības un tirdzniecības speciālista kvalifikācija un Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists

Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 84

 

Studiju programma akreditēta līdz 2019. gada 25. jūnijam  studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”

Studiju metodiķe: Agnese Hadaņonoka (Imantas 7.līnija 1, 227. telpa) Tālr. 67808138

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv

Vairāk informācijas par programmu šeit.