Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Cilvēkresursu/Biroja administrēšana
Pēdējās izmaiņas veiktas:
12.06.2018

Programmas mērķis ir nodrošināt profesionālu personāla speciālistu sagatavošanu, kuri spētu organizēt mūsdienīgus biroja administrēšanas un personāla realizēšanas un koordinēšanas procesus uzņēmumā (iestādē, organizācijā) un būtu spējīgi patstāvīgi paaugstināt savu kvalifikāciju atbilstoši sabiedrībā notiekošajām pārmaiņām un uzņēmuma (iestādes, organizācijas) vajadzībām.

 

 

Studiju programmas direktors: docente Antra Līne

Pirmā pētniece, kas Latvijā pētījusi arodbiedrību kā organizāciju - līderību, komunikāciju, stratēģisko vadīšanu arodbiedrībā. Pētījuma ideju rosināja Antras Līnes vairāk kā 10 gadus ilgā pieredze Latvijas profesionālās arodbiedrības vadīšanā. Lektore ir sagatavojusi vairāk kā 15 zinātniskās publikācijas un uzstājusies starptautiskās zinātniskās konferencēs par organizāciju vadīšanas jautājumiem – līderību, komunikāciju un stratēģisko vadīšanu. Pieredze studiju procesa organizēšanā, studiju programmu izstrādē un novērtēšanā

Imantas 7.līnija 1, 306.kab, tālr. 67860655

 

 

 

 

KO ES STUDĒŠU?

Galvenās studiju jomas – personāla vadība, vadības zinātne un uzņēmējdarbība, ekonomika, psiholoģija, tiesību zinātne, komunikācija.  Programma nodrošina studentiem zināšanas un prasmes:

  • izmantojot modernās informācijas iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas,  kārtot personāla lietvedību un nodrošināt personāla datu uzkrāšanu
  • veikt personāla atlases procesu
  • organizēt jauno darbinieku ievadīšanu uzņēmuma dzīvē
  • strādāt patstāvīgi un komandā (veidojot komandas darba stilu un sniedzot operatīvu informāciju)
  • organizēt personāla apmācības
  • piedalīties personāla darba izpildes novērtēšanas un kompetenču sistēmas izstrādē un uzturēšanā
  • piedalīties darbinieku motivēšanas un darba samaksas sistēmas izveidē
  • sekot līdzi darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanai

KĀDAS IESPĒJAS PASTĀV PĒC STUDIJU BEIGŠANAS?

Darba iespējas: valsts, pašvaldību iestādes un privātie uzņēmumi.

CIK ILGI JĀSTUDĒ?

Studiju programmas ilgums: 2 gadi un 3 mēneši (5 semestri) 

Studiju programmas forma: NLK- nepilna laika klātiene

KĀDA IR STUDIJU MAKSA?

NLK (nepilna laika klātiene) – 990 € gadā

Papildu informācija:

Programma tiek īstenota LU filiāles - Kuldīgā, Cēsīs, Alūksnē, Bauskā, Tukumā un Jēkabpilī.

Iegūstamā kvalifikācija: Personāla speciālista kvalifikācija

Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 80

Studiju programma akreditēta līdz 2019. gada 25. jūnijam  studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”

Studiju metodiķe: Agnese Hadaņonoka (Imantas 7.līnija 1, 227. telpa) Tālr. 67808138

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv

Vairāk informācijas par programmu šeit.