LU 76. Starptautiskā zinātniskā konference

No 2018. gada janvāra otrās puses līdz martam jau 76. reizi Latvijas Universitātē norisināsies ikgadējā zinātniskā konference. LU konference ir kļuvusi par neatņemamu zinātniskās dzīves sastāvdaļu, kas nes līdzi gandrīz gadsimtu ilgas tradīcijas.

Latvijas Universitātes 76. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē (BVEF) tiek organizēta plenārsēde „BIZNESS. VADĪBA. EKONOMIKA” un divpadsmit sekciju sēdes.

Konferencē aicināti piedalīties visi interesenti – studenti, mācībspēki un pētnieki no visām Latvijas augstskolām un zinātniskajām institūcijām, uzņēmumu un organizāciju pārstāvji, kā arī ārvalstu viesi starptautiskajās konferences sekcijās. Laipni aicināti visi interesenti gan kā dalībnieki ar referātiem, gan kā klausītāji un diskusiju dalībnieki.

Piesakoties konferencei, ir jāiesniedz referāta kopsavilkums. Vairāku līdzautoru gadījumā tikai vienam no autoriem ir jāpievieno kopsavilkums. (Paraugs latviešu valodā un angļu valodā). Pieteikties konferencei var līdz 17.janvārim šeitŠogad ir iespēja publicēt savu rakstu (angļu valodā) Journal of Economics and Management Research.

LU 76. Starptautiskās zinātniskās konferences programma ir pieejama šeit:  www.lu.lv/konference/programma/

Plenārsēde "BIZNESS. VADĪBA. EKONOMIKA" notiks 6. februārī 16:00 – 18:00 (Aspazijas bulvārī 5, 225.auditorijā).

Plenārsēdi vada: BVEF zinātņu prodekāne asoc. prof. Inna Romānova

Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar LU konferences sekcijām Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, lūdzu, sazinieties ar Kristīni Liepiņu: kristine.liepina@lu.lv

Konferences sekcijas:

Datums

Laiks

Telpa

Sekcijas nosaukums

 

Sekcijas vadītāji

Valoda

25.01.2018.

15.00-18.00

 322. aud., Aspazijas bulvāris 5

Impact of Globalization to National Economies and Business

Baiba Šavriņa, profesore

angļu

30.01.2018.

10.00-13.00 

 305.aud., Aspazijas bulvāris 5

Mārketings un loģistika

Anda Batraga, profesore

 

latviešu

 30.01.2018.

10.00-14.00 

 324.aud., Aspazijas bulvāris 5

Organizāciju vadīšanas aktualitātes

Andris Deniņš, profesors

 

latviešu

02.02.2018.

10.00-15.00

322. aud., Aspazijas bulvāris 5

Uzņēmējdarbības un vadības dažādi aspekti/Different Aspects of Entrepreneurship and Management

Biruta Sloka, profesore,

Aija Žīgure, Centrālās statistikas pārvaldes priekšniece

latviešu/ angļu

02.02.2018.

13.00-18.00

Starpt. izstāžu centrs Ķīpsala, Ķīpsalas iela 8

Tūrisma attīstības, izglītības un pētniecības aktualitātes Baltijas jūras reģionā/ Current Issues in Tourism Development, Education and Research in the Baltic Sea Region

Kristīne Bērziņa, lektore

Ilze Medne, docente

Aija Van der Steina, vadošā pētniece

latviešu/ angļu

06.02.2018.

16.00 -18.00

225.aud., Aspazijas bulvāris 5

Plenārsēde

Inna Romānova, asoc.profesore

angļu

08.02.2018.

12.30-16.00

322.aud., Aspazijas bulvāris 5

Grāmatvedības un audita jaunie izaicinājumi

Ivita Faituša, LU  lektore,

Ieva Aizsila, LU lektore un vecākā revīzijas projektu vadītāja, SIA "Grant Thornton Baltic"

latviešu

09.02.2018.

14.00-18.00

322. aud., Aspazijas bulvāris 5

Publiskā sektora pārvaldība un ekonomika

Lilita Seimuškāne, docente,

Māris Pūķis, asoc. profesors,

Inessa Vorončuka, profesore

latviešu

14.02.2018.

12.30-16.00

324.aud., Aspazijas bulvāris 5

Inovācijas Latvijas uzņēmumu un nozaru konkurētspējas paaugstināšanai globalizācijas apstākļos/ Innovations in Latvian Companies and Industries Competitiveness Enhancement  within the Framework of Globalization

(projekta “Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija” ietvaros)

Ramona Rupeika-Apoga, profesore,

Solveiga Krūmiņa-Koņkova, vadošais pētnieks

 

latviešu/ angļu

23.02.2018.

14.00 -19.00

Jelgavas ielā 1, 702. aud.

Ergonomika un darba vide, industriālā inženierija

Ženija Roja, asoc. profesore, Henrijs Kaļķis, asoc. profesors

latviešu

01.03.2018.

13.30 -17.30

322./305. aud., Aspazijas bulvāris 5

Human Resources and Social 
Policy 

Mihails Hazans, profesors

angļu

02.03.2018.

10.00-15.00

322. aud., Aspazijas bulvāris 5

Starptautiskā mārketinga iespējas konkurētspējas stiprināšanai/International Marketing for Strengthening of Competitiveness

(Valsts pētījumu VPP EKOSOC – LV programmas ietvaros)

Biruta Sloka, profesore,

Remigijs Počš, profesors,

Anita Villeruša, asoc. profesore

latviešu/ angļu

 23.03.2018.

14.00 -18.00

 322.aud., Aspazijas bulvāris 5

Demogrāfijas zinātne un prakse

Juris Krūmiņš, profesors

sadarbībā ar Labklājības ministriju un CSP

latviešu