LU 75. konference

2017. gada februārī/martā risināsies gadskārtējā Latvijas Universitātes 75. konference, kuras ietvaros Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē tiek organizēta plenārsēde „BIZNESS. VADĪBA. EKONOMIKA” un trīspadsmit sekciju sēdes, kurās būs iespējams prezentēt un apspriest savu pētījumu rezultātus, kā arī iepazīties ar citu pētnieku darba rezultātiem.

Konferencē aicināti piedalīties visi interesenti – studenti, mācībspēki un pētnieki no visām Latvijas augstskolām un zinātniskajām institūcijām, uzņēmumu un organizāciju pārstāvji, kā arī ārvalstu viesi starptautiskajās konferences sekcijās. Laipni aicināti visi interesenti gan kā dalībnieki ar referātiem, gan kā klausītāji un diskusiju dalībnieki.

Piesakoties konferencei, ir jāiesniedz referāta kopsavilkums. Vairāku līdzautoru gadījumā tikai vienam no autoriem ir jāpievieno kopsavilkums. (Paraugs ir pieejams šeit). Pieteikties konferencei var līdz 13.janvārim šeit.

LU 75.konferences programmas ir pieejama http://www.lu.lv/konference/programma/?year=2017

Plenārsēde "BIZNESS. VADĪBA. EKONOMIKA" notiks 2. februārī 10:00 – 12:00 Aspazijas bulvārī 5, 225.auditorijā.

Plenārsēdi vada:

Dr.oec.,Signe Bāliņa, LU BVEF prodekāne, profesore

Plenārsēdē ar referātiem uzstājas:

Dr.sc.admin., Gundars Bērziņš, LU BVEF dekāns, asociētais profesors

Nākotnes izaicinājumi augstākajā izglītībā: Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes piemērs

Dr.oec., Aija Žīgure, LR Centrālās statistikas pārvaldes priekšniece 

Izaicinājumi un attīstības virzieni oficiālajā statistikā

Dr.mat, Mihails Hazans, LU BVEF profesors

Mikrouzņēmumu nodokļa ietekme uz Latvijas darba tirgu un tautsaimniecību, 2010 – 2015

Dr.oec., Ramona Rupeika – Apoga, LU BVEF profesore

Rīga kā starptautiskais reģionālais finanšu centrs

Dr., oec., Jānis Priede, LU BVEF asociētais profesors

Protekcionisma vēsmas pasaules notikumu kontekstā

Sekcijas nosaukums

Valoda

Datums

Laiks

Telpa

Sekcijas vadītājs

 

LU pārstāvis

Sekcijas vadītājs

 

Uzņēmuma pārstāvis

Organizācija, ko pārstāv

Amats

Impact of globalization to national economies and business

Angļu

ceturtdiena, 2017.gada

26.janvāris

15:00

423.

Prof. Baiba Šavriņa

 

 

 

Uzņēmējdarbības un vadības dažādi aspekti

Latviešu

trešdiena, 2017.gada

1.februāris

10:00

322.

Prof. Biruta Sloka

 Aija Zīgure

Centrālā statistikas pārvalde

 Direktore

Grāmatvedība un audits: aktualitātes un nākotnes izaicinājumi

Latviešu

ceturtdiena, 2017.gada

2.februāris

13:00

518.

Asoc.prof.

Ruta Šneidere

Dace Šodnaka

LR Finanšu ministrija

Revīzijas uzraudzības komisijas vadītājs

Latvijas sociāli ekonomiskā attīstība: problēma un izaicinājumi

Latviešu

ceturtdiena, 2017.gada

2.februāris

 14:00

 424.

Asoc.prof. Sandra Jēkabsone

Silvija Rēvele

Latio

Nekustamā īpašuma aģents

 

Biznesa informācijas vadība

Latviešu

ceturtdiena, 2017.gada

2.februāris

14:30

324.

Asoc.prof. Uldis Rozevskis

Signe Bāliņa

LIKTA

Prezidente

EU Policies Impact to the Transformations of the Higher Education and Research System

Angļu

piektdiena, 2017.gada

3.februāris

14:30

 306.

Prof. Māris Purgailis

 Indra Dedze

LU

 

Mārketings un loģistika

Latviešu

piektdiena, 2017.gada

3.februāris

10:00

324.

Asoc.prof.

Anda Batraga

Dr. Oec. Sergejs Volvenkins

 I mārketings.lv

Digitālās nodaļas vadītājs

Aktuālas organizāciju vadīšanas problēmas Latvijā

Latviešu

piektdiena, 2017.gada

3.februāris

14:30

305.

Prof. Andris Deniņš

Dr.sc.admin. Juris Bārzdiņš

LU Medicīnas fakultāte

 

Publiskā sektora pārvaldība un ekonomika

Latviešu

trešdiena, 2017.gada

8.februāris

12:00

322.

Prof. Inesa Vorončuka

Lilita Seimuškāne

Ventspils attīstības aģentūra

Direktore 

Inovācijas Latvijas uzņēmumu un nozaru konkurētspējas paaugstināšanai globalizācijas apstākļos
(projekta “Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija” ietvaros)

Latviešu

ceturtdiena, 2017.gada

9.februāris

10:30 - 14:00

409.

Prof. Ramona Rupeika-Apoga

Solveiga Krūmiņa-Koņkova,

LU Filozofijas un socioloģijas institūts

Vadošais pētnieks

Darba resursi un sociālā politika/ Human resources and social policy

Angļu

ceturtdiena, 2017.gada

2.marts

13:30

322.

Prof. Mihails Hazans

 Ilze Zvīdriņa

LR Labklājības ministrija

Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece

Tūrisma pētījumu aktualitātes Baltijā/ Current Issues in Tourism Research in the Baltic Countries

Latviešu

piektdiena, 2017.gada

3.marts

11:00-16:00

DAC

223.

Doc. Ilze Medne,

Lekt. Kristīne Bērziņa

Inese Šīrava

LIAA Tūrisma departaments

 Direktore

Demogrāfiskā attīstība Latvijā - vērtējumi un nākotnes vīzijas (EKOSOC-LV demogrāfijas projekts un LU projekts "Ilgtspējīga nācijas attīstība")

Latviešu

piektdiena, 2017.gada

31.marts

14:30

322.

Prof. Juris Krūmiņš

 

 

 

Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar LU konferences sekcijām Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, lūdzu, sazinieties ar Kristīni Liepiņu: kristine.liepina@lu.lv