Latvijas Universitātes 73. konference

2015. gada janvārī un februārī risināsies gadskārtējā Latvijas Universitātes 73. konference, kuras ietvaros  Ekonomikas un vadības fakultātē tiek organizēta plenārsēde „Ekonomika. Vadība. Demogrāfija” un divpadsmit sekciju sēdes, kurās būs iespējams prezentēt un apspriest savu pētījumu rezultātus, kā arī iepazīties ar citu pētnieku darba rezultātiem. Šajā konferencē turpināsim pagājušajā gadā iesākto diskusiju par zinātnes un prakses mijiedarbību, pētnieciskā darba rezultātu praktisko pielietojumu un jaunu pētījumu nepieciešamību. 

Konferencē aicināti piedalīties visi interesenti – studenti, mācībspēki un pētnieki no visām Latvijas augstskolām un zinātniskajām institūcijām, uzņēmumu un organizāciju pārstāvji, kā arī ārvalstu viesi starptautiskajās konferences sekcijās. Laipni aicināti visi interesenti gan kā dalībnieki ar referātiem, gan kā klausītāji un diskusiju dalībnieki. 

Pieteikšanās dalībai ar referātu konferences augstāk minēto sekciju darbā notiek EVF mājas lapā (šeit) līdz 11. decembra 12:00. Piesakoties konferencei, ir jāiesniedz referāta kopsavilkums. Vairāku līdzautoru gadījumā tikai vienam no autoriem ir jāpievieno kopsavilkums.  (Paraugs ir pieejams šeit).

Pieteikšanās konferencei ir pagarināta līdz 2015. gada 5. janvārim. Taču mēs nevaram nodrošināt, ka referāti, kuru pieteikumi ir iesniegti pēc 11. decembra, tiks iekļauti konferences programmas drukātajā versijā. Programmas elektroniskā versijā visi pieteiktie referāti būs publicēti.

LU 73. konferences programma Ekonomikas un vadības fakultātes organizētajām sekcijām ir pieejama šeit.

Sekcijas nosaukums

Datums

Laiks

Aud.

Sekcijas vadītājs no LU

Sekcijas vadītājs no prakses

Uzņēmums / organizācija, ko pārstāv sekcijas vadītājs

Amats

Impact of Globalization to National Economies and Business

28.01.2015.

15:00

121.

Prof. Baiba Šavriņa

 

 

 

Mārketings un loģistika

29.01.2015.

10:00

324.

Asoc. prof. Anda Batraga

Dr.oec. Sergejs Volvenkins

SIA iMarketings

Digitālās nodaļas vadītājs

ES vienotā digitālā tirgus attīstība: iespējas un izaicinājumi

30.01.2015.

14:00

324.

Prof. IneseVaidere

 

 

 

Statistika praksē, studijās un zinātnē

30.01.2015.

10:00

322.

Prof. Inta Ciemiņa

Prof. Inna Šteinbuka

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Vadītāja

Latvijas tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi

02.02.2015.

10:00

423.

Asoc. prof. Sandra Jēkabsone

Inga Orlova

Zemkopības ministrija

Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Tirgus kopējās organizācijas nodaļas vadītāja vietniece

Publiskā sektora pārvaldība un ekonomika

05.02.2015.

12:00

322.

Prof. Inesa Vorončuka

Doc. Māris Pūķis

Latvijas Pašvaldību  savienība

Vecākais padomnieks

Uzņēmējdarbības vadības pilnveidošanas aktuālie virzieni

06.02.2015.

10:00

324.

Prof. Andris Deniņš

Dr. oec. Juris Binde

Latvijas Mobilais Telefons SIA

Valdes priekšsēdētājs

Finansēšanas iespējas MVU: izaicinājumi un perspektīvas

10.02.2015.

15:00 – 16:00

324.

Doc. Irina Solovjova

Rolands Paņko

AS "Attīstības finanšu institūcija"

Valdes priekšsēdētājs

Paneļdiskusija: „Izaicinājumi jaunajos ģeopolitiskajos apstākļos (Ukrainas krīze, ES un Krievijas sankcijas)” ar tiešraidi LU mājas lapā

10.02.2015.

16:00–17:00

324.

Moderatore: as.prof. Ramona Rupeika-Apoga

Panelisti: Rolands Paņko, AS "Attīstības finanšu institūcija", valdes priekšsēdētājs; Kārlis Danēvičs, SEB Banka Latvijā, finanšu direktors; Dairis Cālītis, Biznesa inkubators "Magnus", mentors; Andrejs Mežals, Finanšu nozares arodbiedrība, valdes priekšsēdētājs;  Rolands Feldmanis, „Pierce Capital Partners” pārstāvis Eiropas Savienībā , NVS, Gruzijā un Ukrainā, ”Biznesa Eņģeļu Asociācija Latvijā”, viceprezidents, Dainis Šēnbergs, AS "Valmieras stikla šķiedra” finanšu direktors un valdes loceklis

Biznesa informācijas vadība

12.02.2015.

14:00

322.

Asoc. prof. Uldis Rozevskis

Prof. Signe Bāliņa

LIKTA

Prezidente

Plenārsēde Ekonomika. Vadība. Demogrāfija

13.02.2015.

14:00

324.

Asoc. prof. Džineta Dimante

 

 

 

Grāmatvedība, analīze, audits

13.02.2015.

16:00

423.

Asoc. prof. Inga Būmane

Ieva Aizsila

D.Daņēvičas revidentu birojs

Revidente

Vadības zinību un uzņēmējdarbības attīstības dažādi aspekti

13.02.2015.

10.00 - 15.00

322.

Prof. Biruta Sloka

Aija Žīgure

Centrālā statistikas pārvalde

Vadītāja

Tūrisma pētījumu aktualitātes Baltijā. Current Issues in Tourism Research in the Baltic Countries.

20.02.2015.

09:00 (latv.val.) 13:00 (angļu val.)

305.

Doc. Ilze Medne, lekt. Kristīne Bērziņa

Inese Šīrava

Tūrisma attīstības valsts aģentūra (TAVA)

Produktu attīstības vecākā eksperte

Latvijas uzņēmumu konkurētspēja ārējos tirgos (EKOSOC - VPP 5.2.1)

20.02.2015.

10:00

322.

Prof. Remigijs Počs Prof. Biruta Sloka Prof. Anita Villeruša Dr. oec. Aija van der Steina

Andris Pārups

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Eksporta veicināšanas nodaļas vadītājs

Ekonometrisko modeļu metodoloģijas jautājumi

25.02.2015.

15:00

322.

Asoc.prof. Edgars Brēķis, prof. Daina Šķiltere

Prof. Irina Arhipova

Latvijas Ekonometristu asociācija

Valdes priekšsēdētāja

Demogrāfijas loma valsts un tās reģionu ilgtspējīgai attīstībai - A Role of Demography in the Sustainable Development of Country and its Regions (VPP EKOSOC-LV projekts Nr.5.2.4)

27.02.2015.

9:00

322.

Prof. Juris Krūmiņš, doc. Aivita Putniņa

Maksims Ivanovs

Labklājības ministrija

Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākais eksperts