Latvijas Universitātes 72.konference

2014. gadā risināsies gadskārtējā Latvijas Universitātes 72. konference, kuras ietvaros  Ekonomikas un vadības fakultātē tiek organizēta plenārsēde „Ekonomika. Vadība. Demogrāfija” un četrpadsmit sekciju sēdes, kurās būs iespējams prezentēt un apspriest savu pētījumu rezultātus, kā arī iepazīties ar citu pētnieku darba rezultātiem. 2014. gadā EVF sekciju sēdes notiks no janvārī un februārī (skat. pievienoto sekciju kalendāro grafiku). Šajā konferencē gribam īpaši akcentēt zinātnes un prakses mijiedarbību, diskutēt par pētnieku darba rezultātu praktisko pielietojumu un noskaidrot jaunu pētījumu nepieciešamību, visās sekcijās piesaistot profesionāļus – prakses pārstāvjus.

Konferencē aicināti piedalīties visi interesenti – studenti, mācībspēki un pētnieki no visām Latvijas augstskolām un zinātniskajām institūcijām, uzņēmumu un organizāciju pārstāvji, kā arī ārvalstu viesi starptautiskajā konferences sekcijā gan kā dalībnieki ar referātiem, gan kā klausītāji un diskusiju dalībnieki.