Latvijas Universitātes 71.konference

Plenārsēde Ekonomika, vadības zinātne un demogrāfija notiks 08.02.2013. plkst. 10:00 Ekonomikas un vadības fakultātē 324. aud., Aspazijas bulv. 5.

Datums, laiks

Sekcijas nosaukums

Vadītāji

Adrese uz kuru jāsūta tēmas pieteikums un telefons informācijai

30.01.2013.

Globalizācijas ietekme uz valstu ekonomiku un biznesu

Impact of globalization to national economies and business

B. Šavriņa

aiga.cikste@lu.lv

30.01.2013.

16:00

324. aud Aspazijas 5

Projektu vadība

Ž. Ilmete

ilona.tole@lu.lv 67034740

31.01.2013.

10:00

305. aud. Aspazijas 5

Ekonometrija un kvantitatīvās analīzes metodes ekonomikā un vadības zinātnē

E.Brēķis un D.Šķiltere

edgars.brekis@lu.lv vai daina.skiltere@lu.lv

31.01.2013.

10:00

322. aud. Aspazijas 5

Mārketings

V. Praude

parsla.sejane@lu.lv

31.01.2013.

15:00

322. aud. Aspazijas 5

Eiro Latvijā – plusi un mīnusi I. Vaidere

iv-birojs@europarl.lv

 

31.01.2013.

15:00

324. aud. Aspazijas 5

Publiskā sektora pārvaldība un ekonomika

I. Vorončuka

ilona.tole@lu.lv

67034740

01.02.2013.

10:00

305. aud. Aspazijas 5

Demogrāfija

P. Zvidriņš

peteris.zvidrins@lu.lv

05.02.2013.

14:00 – 17:00

322. aud. Aspazijas 5

Biznesa informācijas vadība

Business Information Management

U. Rozevskis

uldis.rozevskis@lu.lv

07.02.2013.

10:00

Aspazijas 5

Ilgtspējīga uzņēmējdarbības vadīšana

A. Deniņš

marina.polupanova@lu.lv

klātienē 327.kab.

07.02.2013.

10:00

Aspazijas 5

Latvijas tautsaimniecības attīstības problēmas

R. Škapars

roberts.skapars@lu.lv

07.02.2013.

10:30

416.t. Raiņa 19

Vides pārvaldība

J. Benders

juris.benders@lu.lv

07.02.2013.

16:00

512. aud. Aspazijas 5

Finanses un grāmatvedība

E. Zelgalve  un I. Brūna

inta.bruna@lu.lv

67034770

12.02.2013.

11:00

305. aud. Aspazijas 5

Tūrisma un viesmīlības nozares attīstības problēmas un perspektīvas

J.Brencis

kristine.berzina@lu.lv

14.02.2013.

10:30

416.t. Raiņa 19

Ilgtspējīga patēriņa komunikācija: Baltijas jūra, pārtika, veselība

R. Ernšteins

raimonds.ernsteins@lu.lv

15.02.2013.

10:00-14:00

322. t. Aspazijas 5

Vadības zinību un uzņēmējdarbības attīstības dažādi aspekti

B. Sloka

biruta.sloka@lu.lv

67033835

 

Tēmu  varat pieteikt līdz 30. novembrim, sūtot e-pastu uz adresi, kas norādīta atbilstošajai sekcijai.