No 2022.gada janvāra līdz marta beigāmi jau 80. reizi Latvijas Universitātē (LU) norisināsies ikgadējā zinātniskā konference. LU konference ir kļuvusi par neatņemamu zinātniskās dzīves sastāvdaļu, kas nes līdzi gandrīz gadsimtu ilgas tradīcijas. Tradicionāli konferences darbs tiek organizēts sekciju sēdēs 4 zinātņu nozaru blokos (Dabas zinātnes, Humanitārās zinātnes, Medicīnas un veselības zinātnes, un Sociālās zinātnes), 12 prioritārās pētniecības tēmās un starpdisciplināri.

LU 80. Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē (BVEF) tiek organizēta plenārsēde „BIZNESS. VADĪBA. EKONOMIKA.” un 14 sekciju sēdes. Plenārsēde notiks 2022. gada 17. februārī plkst. 15.00 Zoom platformā. To vadīs LU BVEF zinātņu prodekāne, profesore Inna Romānova, bet tajā uzstāsies LU BVEF profesore Baiba Šavriņa, asoc. prof. Maksym Kolisnyk (Ukraina) un prof. Adriana TIRON-TUDOR (Rumānija). Zoom saite uz plenārsēdi: https://lu-lv.zoom.us/j/99825522315

Konferencē aicināti piedalīties visi interesenti – studenti, mācībspēki un pētnieki no visām Latvijas augstskolām, zinātniskajām institūcijām, uzņēmumu un organizāciju pārstāvji, kā arī ārvalstu speciālisti starptautiskajās konferences sekcijās. Laipni aicināti visi interesenti gan kā dalībnieki ar referātiem, gan kā klausītāji un diskusiju dalībnieki.

Dalība konferencē ir bezmaksas. 

Kopsavilkums

Kopsavilkums (līdz 250 vārdiem) atspoguļo pētījuma būtību, saturu un galvenos pētījuma rezultātus. Kopsavilkumā jāiekļauj problēmas pamatojums, mērķis, izmantotās pētījuma metodes, galvenie pētījuma rezultāti un secinājumi. Atslēgvārdi: maksimāli 5 atslēgvārdi

Konferences sekcijas:

Datums

Laiks

Norises vieta

Sekcijas nosaukums

Sekcijas vadītāji

Valoda

Reģistrācija

17.februāris

15.00

Zoom platformā

Plenārsēde. BUSINESS. MANAGEMENT. ECONOMICS.

Profesore Inna Romānova

angļu

Līdz 12.februārim

ŠEIT

27.janvāris

10.00

Zoom platformā

Biznesa un organizāciju vadīšanas aktualitātes/
Various issues of business and organization management

Profesors Andrejs Cekuls

latviešu, angļu

Līdz 20.janvārim

ŠEIT

27.janvāris

15.00

Zoom platformā

Impact of globalization to national economies and business

Profesore Baiba Šavriņa, profesors Jozef Neuert

angļu

Līdz 20.janvārim

ŠEIT

31.janvāris

11.00

Zoom platformā

New labour market developments in the context of digitalisation and social change

Profesors Mihails Hazans

Profesore Tiiu Paas (Tartu Universitāte)

Profesore Manuela Tvaronavičienė (Vilnius Tech)

angļu

Līdz 27.janvārim

ŠEIT

3.februāris

10.00

Zoom platformā

Mārketings un inovācijas

Profesore Anda Batraga, asoc. profesore Jeļena Šalkovska, Innomatrix valdes locekle Līga Brasliņa

latviešu

Līdz 27.janvārim

ŠEIT

4.februāris

12.00

Zoom platformā

Latvijas tautsaimniecības nākotne pārmaiņu laikmetā

Profesore Sandra Jēkabsone

latviešu

Līdz 28.janvārim

ŠEIT

11.februāris

10.00

Zoom platformā

Uzņēmējdarbības un vadības dažādi aspekti / Different Aspects of Entrepreneurship and Management

Profesore Biruta Sloka, CSP priekšniece Aija Žīgure

latviešu, angļu

Līdz 4.februārim

ŠEIT

18.februāris

15.00

Zoom platformā

Ergonomika un darba vide, industriālā inženierija

Profesore Ženija Roja, profesors Henrijs Kaļķis

latviešu

Līdz 11.februārim

ŠEIT

25.februāris 12.30 Zoom platformā

XXI gs. finanses: tendences, izaicinājumi un perspektīvas

Profesore Irina Solovjova, asoc. profesore Aina Joppe latviešu

Līdz 18.februārim

ŠEIT

1.marts

13.30

Zoom platformā

Higher education institution and business cooperation: potential, challenges and innovations

Profesore Baiba Šavriņa, lektore Kristīne Bērziņa

angļu

Līdz 22.februārim

ŠEIT

3.marts

10.00

Zoom platformā

Digital sustainable development of economic actors in Central and Eastern European region

Profesore Baiba Šavriņa, profesore Adriana Tiron-Tudor, asoc. profesors Maksym Kolisnyk

angļu

Līdz 24.februārim

ŠEIT

18.marts

10.00

Zoom platformā

Towards climate neutrality: economic impacts, opportunities and risks

Profesore Inna Šteinbuka, asoc. profesore Olga Bogdanova

angļu

Līdz 11.martam

ŠEIT

25.marts

12.30

Zoom platformā

Iedzīvotāji un tautsaimniecības attīstība / Population and development of national economy

Profesors Juris Krūmiņš un Lietuvas Sociālo pētījumu centra direktora vietniece, LZA ārzemju locekle Sarmīte Mikuļoniene

latviešu,angļu

Līdz 18.martam

ŠEIT

30. marts

10.00

Zoom platformā

Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV)

LZA akadēmiķe profesore Baiba Rivža, profesore Inna Romānova

latviešu

Līdz 23.martam

ŠEIT

Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar LU konferences sekcijām Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, lūdzu, sazinieties ar Kristīni Liepiņu: kristine.liepina@lu.lv