Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti (BVEF) šovasar absolvēs 304 jaunie speciālisti, no tiem 199 bakalaura un 105 maģistra studiju programmās. Trīs fakultātes izlaiduma pasākumi notiks 21. jūnijā plkst. 10.00, 13.00 un 16.00 Lielajā aulā, Raiņa bulv. 19. Savukārt plkst. 20.00 fakultātes pagalmā notiks tradicionālā izlaiduma balle “Laternu gaismā”.

Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti (BVEF) šovasar absolvēs 304 jaunie speciālisti, no tiem 199 bakalaura un 105 maģistra studiju programmās. Trīs fakultātes izlaiduma pasākumi notiks 21. jūnijā plkst. 10.00, 13.00 un 16.00 Lielajā aulā, Raiņa bulv. 19. Savukārt plkst. 20.00 fakultātes pagalmā notiks tradicionālā izlaiduma balle “Laternu gaismā”.

Fakultātes dekāna p.i. prof. Jānis Priede: “Fakultātes diploms komentārus neprasa! Šī fakultāte ir devusi Latvijai labākos finansistus, ekonomistus, vadītājus un uzņēmējus. Fakultātes absolventi veiksmīgi izmanto universitātē iegūtās prasmes un zināšanas.  Grūti iedomāties uzņēmumu, valsts vai pašvaldības iestādi, kurā nestrādātu kāds no fakultātes absolventiem. Tāpēc esmu pārliecināts, ka arī jaunie speciālisti veidos veiksmīgu karjeru apgūtajā specialitātē.”

 

Šovasar tiek absolvētas septiņas akadēmiskā un profesionālā bakalaura studiju programmas - “Industriālā inženierija un vadība”, “Biznesa vadība” latviešu un angļu valodā, “E-biznesa vadība”, ”Ekonomika”, “Finanšu menedžments”, “Grāmatvedība, analīze un audits”, “Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija” latviešu un angļu valodā, kā arī astoņas akadēmiskā un profesionālā maģistra studiju programmas latviešu un angļu valodā - “Ekonomika”, “Finanšu ekonomika”, “Grāmatvedība un audits”, “Starptautiskais bizness”, “Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija”, “Projektu vadīšana”, “Sabiedrības vadība” un “Vadības zinības”.

 

LU Rektora atzinības rakstus saņems 62 students, savukārt ar izcilību fakultāti absolvēs 15 studenti – Ilze RŪTIŅA, Kristīne JOSTE, Laura KANEPONE, Helvijs Elvijs ĶEKSIS, Sabīne LIEPNIECE, Ērika ANĪTE, Ilze VERPAKOVSKA, Ulanta ĀBOLA, Iļja MACKĀNS, Aleksejs POPOVS, Alise AMANTOVA, Diāna PRIEDE, Laura BUKĒVIČA, Santa ŠAUERE, Olafs SLŪTIŅŠ.

 

Par BVEF

BVEF ir viena no lielākajām LU fakultātēm un tajā 2023./2024. akadēmiskajā gadā studē vairāk nekā 2000 studentu. Fakultāte piedāvā reālajā uzņēmējdarbībā sakņotu augstāko izglītību, jo jau pašā studiju sākumā studentiem ir iespēja ne tikai apgūt lekciju kursus, bet arī sākt attīstīt un realizēt savu biznesa ideju Latvijas Universitātes studentu Biznesa inkubatorā. Te katram ir pieejamas bezmaksas konsultācijas, kā arī mentoru, nozaru profesionāļu un pieredzējušu uzņēmēju atbalsts. Tāpat fakultātē notiek regulāra nozares speciālistu iesaiste mācību procesā - vieslekcijas, vizītes uzņēmumos, studentu prakses, tiek īstenotas dažādas sadarbības formas ar uzņēmumiem.

Dalīties