Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte (BVEF) un Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Zinātnes un inovāciju parks" ir nozlēguši vienošaos par studentu prakšu organizēšanu, kā arī sadarbību inovāciju ieviešanā studiju un pētnieciskajā darbā.

Vienošanos parakstīja LU BVEF dekāns prof. Gundars Bērziņš un "Zinātnes un inovāciju parks" Jauno speciālistu nodarbinātības programmas vadītājs Jānis Letinskis, kas norādīja, ka sadarbībai ar Latvijas izglītības iestādēm ir ļoti liela nozīme programmas īstenošanas procesā, īpaši ar lielāko izglītības iestādi - Latvijas Universitāti.

"Zinātnes un inovāciju parks" ir apņēmušies sadarboties ar LU BVEF inovatīvu studiju un darba vides pilnveidošanā, nodrošinot ekspertu lekcijas studiju kursos, specializētos semināros, kā arī atvērtās lekcijas studējošajiem un mācībspēkiem. Tāpat uzņēmums sniegsierosinājumus noslēguma darbu tēmām atbilstoši nozares specifikai, kā arī iesaistīsies bakalaura un maģistra darbu vērtēšanas komisijās.  Kopīgi arī plānots rīkot Atvērto durvju dienu pasākumus BVEF studentiem, lai iepazīstinātu ar "Zinātnes un inovāciju parks".

Jau vairāk kā 10 gadu darbības laikā Zinātnes un inovāciju parks īsteno sadarbību ar uzņēmumiem visā Latvijā, īstenojot dažādus izglītības projektus. Ir gūta ievērojama pieredze sadarbības veidošanā ar uzņēmumiem un ir izveidojies ievērojams sadarbības partneru loks. Izglītības projektu galvenā mērķauditorija ir skolu jaunatne un augstskolu studenti.

Viena no Zinātnes un inovāciju parka būtiskākajām aktivitātēm, kura tiek īstenota visā Latvijā, ir “Jauno speciālistu nodarbinātības programma”. Programmas ietvaros jaunieši apgūst praktiskās iemaņas, esot praksē uzņēmumos, gan savās izvēlētajās , gan citās profesijās. Nereti jauniešiem pašiem nav viegli uzsākt darba attiecības uzņēmumos, jo trūkst pieredze un specifiskas praktiskās zināšanas, kas kalpo par atteikuma iemeslu. Jauno speciālistu nodarbinātības programmas darba grupa apzina uzņēmumu vajadzības un uzrunā jauniešus, lai ieinteresētu tos uzsākt praktiskās apmācības uzņēmumos un pēcāk tie kļūtu par pilnvērtīgiem darbiniekiem.

Būtiska ir sadarbība ar izglītības iestādēm, kurās jaunieši apgūst savu izvēlēto profesiju, un jau mācību laikā tos savest kopā ar uzņēmumiem, kuros apgūt praktiskās zināšanas, lai, pabeidzot mācības, jau varētu kļūtu par uzņēmuma darbiniekiem.

Dalīties