Vēršam uzmanību, ka 2022./2023. akadēmiskajā gadā ir notikušas izmaiņas Latvijas Universitātes studiju procesa maksas pakalpojumu izcenojumos. Lūgums savlaicīgi iepazīties ar pakalpojumu izmaksām klausītājiem un tiem studentiem, kuri kārto pārbaudījumus atkārtoti vai atkārtoti pierakstās uz studiju kursu, kā arī studentiem, kuri studē saskaņā ar individuālu plānu.

LU studiju procesa maksas pakalpojumu izcenojumi 2022./2023. akadēmiskajam gadam. 

Dalīties