Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte (LU BVEF) piedāvā budžeta un maksas studiju vietas doktorantūras studiju programmas “Ekonomika un uzņēmējdarbība” trīs apakšprogrammās – "Ekonomika un vadība", "Globālā ekonomika un līderība" (angļu valodā) un "Izglītības vadība". Pieteikties studijām varēs no 22. līdz 31. augustam (no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16.00) LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, 114. telpā.

Lai pieteiktos doktora studiju programmai “Ekonomika un uzņēmējdarbība” ir jābūt maģistra grādam sociālajās zinātnēs, izglītības zinātnēs, dabaszinātnēs, inženierzinātnēs vai radniecīgās zinātnēs.

Piesakoties studijām jāiesniedz šādi dokumenti: aizpildīta pieteikuma veidlapa; personu apliecinoša dokumenta kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu, kurā skaidri salasāms vārds, uzvārds un personas kods; iepriekšējās izglītības dokumenta un tā pielikuma kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu; dzīvesgājuma apraksts (CV), ietverot publicēto darbu un citu zinātnisko aktivitāšu aprakstu; rekomendācija studijām doktorantūrā (ja ir); promocijas darba tēmas pieteikums, kopā ar iespējamo zinātnisko vadītāju sagatavots un abu personu parakstīts izvēlētā darba pamatojums un iestrāde; akadēmiskās informācijas centra izziņas par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs; reģistrācijas naudas maksājuma čeks (saņemams Raiņa bulv. 19,  125.kab.).

Gadījumos, kad persona nevar personīgi ierasties norādītajos datumos, tā iesniedzamos dokumentus nosūta ieskanētā veidā uz e-pasta adresi doktorantura@lu.lv, pievienojot apliecinājumu par nosūtītajiem dokumentiem un reģistrācijas maksas apmaksas apliecinājumu vai aizpildot elektronisko pieteikuma veidlapu.

Iestājpārrunas notiks fakultātēs - LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē Aspazijas bulv. 5 un LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē (LU PPMF) Imantas 7.līnija 1. Ierodoties uz iestājpārrunām, līdzi jāņem pase vai personas apliecība (identifikācijas karte). Apakšprogrammā “Ekonomika un vadība” iestājpārrunas latviešu valodā notiks 9. septembrī plkst. 10.00, bet angļu valodā plkst. 12.00 LU BVEF 322. telpā vai MS Teams. Savukārt apakšprogrammā “Izglītības vadība” 9. septembrī plkst. 13.00 LU PPMF 311. telpā.

Rezultāti tiek paziņoti fakultātēs līdz 16.septembrim, bet reģistrēties studijām varēs no 19. līdz 23. septembrim Akadēmiskajā departamentā Raiņa bulvārī 19, 114. telpā.

E-pasts konsultācijām: ilze.danusevica@lu.lv.

Informāciju par interesējošām studiju programmām ir iespējams iegūt katru darbadienu, rakstot uz e-pastu bvefinfo@lu.lv un zvanot 67034777, kā arī www.bizness.lu.lv. 

     

Dalīties