Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte (BVEF) un Junior Achievement Latvia (JA Latvia) parakstījuši vienošanos par sadarbības turpināšanu biznesa izglītības pasākumu īstenošanā skolēniem. LU BVEF un JA Latvia jau vairāk nekā desmit gadus sadarojas Skolēnu mācību uzņēmumu (SMS) Gada pārskatu konkursa organizēšanā un labāko skolēnu apbalvošanā.

Vienošanos par sadarbību parakstīja LU BVEF dekāns prof. Gundars Bērziņš un JA Latvia valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns.

“Fakultātes mācībspēki aktīvi iesaistās gan SMS Gada pārskatu konkursa organizēšanā, gan dalībnieku vērtēšanā, aktīvi piedaoties žūrijas darbā. Tā mums ir iespēja dot gan savu ieguldījumu Latvijas skolu jauniešu izglītošanā un uzņēmējdarbības “gēna” attīstīšanā, gan arī jauno talantu atklāšanā. Tieši pamatskolas un vidusskolas posmā mēs ieraugām tos, kas nākotnē būs mūsu fakultātes labākie studenti, bet vēlāk valsts un uzņēmumu vadītāji, zinošakie ekonomisti, finansisti un grāmatveži, kas veidos Latvijas sabiedrības labklājību,” uzsver LU BVEF dekāns prof. Gundars Bērziņš.    

Sadarbības ietvaros LU BVEF SMS Gada parskata konkursa uzvarētājiem un labākajiem Starptautiskā uzņēmējdarbības eksāmena sertifikāta ieguvējiem piešķir 100% studiju maksas atlaidi pirmajam studiju gadam, kā arī piešķir atlaidi 50% apmērā no pirmā studiju gada studiju maksas pieciem Junior Achievement Latvia sertifikāta ieguvējiem.

“Esam gandarīti par ilgstošo sadarbību ar Latvijas Universitāti. Kopā radām motivāciju, iedvesmu un vēl vairāk kvalitatīva izglītības satura topošajiem Latvijas uzņēmējiem un uzņēmumu vadītājiem. Ir vērtīgi, ka akadēmiskais sektors ar savu ieguldījumu iesaistās jau skolas laikā, palīdzot skolēniem paplašināt redzesloku un attīstīt dzīvei derīgas prasmes,” vērtē “Junior Achievement Latvia,” sacīja JA Latvia valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns.

Dalīties