23. martā plkst. 12.00 visi studētgribētāji ir aicināti klātienē apmeklēt Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (BVEF) Atvērto durvju dienu. Gaidīsim Aspazijas bulvāri 5, Rīgā! Savukārt tos, kuriem nebūs iespēja ierasties klātienē, mēs tās pašas dienas plkst. 16.00 un 17.00 priecāsimies satikt Zoom.

Pasākumā klātienē būs iespēja satikt fakultātes dekānu prof. Gundaru Bērziņu, studiju programmu direktorus un studentu pārstāvjus, lai no pirmavota uzzinātu par daudzveidīgajām bakalaura un maģistra studiju iespējām. Tāpat Atvērto durvju dienu dalībniekiem būs iespēja doties ekskursijā pa fakultātes telpām un apmeklēt LU studentu Biznesa inkubatoru. Tiem, kuriem nebūs iespēja ierasties klātienē piedāvājam plkst. 16.00 un 17.00 pieslēgties Zoom: https://lu-lv.zoom.us/j/94637448555?pwd=RlhucldlRTQ4U0ZOUjk4RHVwYXhiUT09

“Studijas Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē ir iespēja ne tikai iegūt zināšanas un prasmes, kas ļaus būt konkurētspējīgiem un veiksmīgiem darba tirgū, bet arī piedāvā starptautisku un atvērtu studiju vidi, iespēju satikt domubiedrus un veidot profesionālo kontaktu tīklu. Darba devēji aptaujās vairākkārt ir atzinuši, ka fakultāte piedāvā Latvijā labāko biznesa izglītību, kas paver visplašākās karjeras iespējas nacionālos un starptautiskos uzņēmumos, kā arī iedrošina pašiem izmēģināt spēkus uzņēmējdarbībā,” uzsver LU BVEF dekāns prof. Gundars Bērziņš. 

BVEF piedāvā 16 bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas, kurās 2022./2023. akadēmiskajā gadā plāno uzņemt vairāk nekā 100 budžeta un 1000 maksas studentu. Topošie studenti var pieteikties septiņās akreditētās profesionālajās un akadēmiskajās bakalaura studiju programmās latviešu un angļu valodā, astoņās akreditētās profesionālajās un akadēmiskajās maģistra studiju programmās latviešu un angļu valodā, kā arī doktora studiju programmā.

Visas BVEF studiju programmas ir akreditētas uz 6 gadiem!

 

Dalīties