Ir noslēdzies Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (LU BVEF) studiju programmu pārakreditācijas process, un visas LU BVEF piedāvātās studiju programmas ir pārakreditētas līdz 2027. gadam.

“Noslēdzies vairāk nekā divu gadu darbs pie visu studiju programmu aktualizācijas, kurā aktīvi piedalījās gan mācībspēki un studenti, gan fakultātes absolventi, darba devēji un sociālie partneri. Īpaši esam gandarīti par starptautiskās akreditācijas komisijas ekspertu atzinīgajiem vārdiem, uzteicot fakultātes augsto internacionalizācijas līmeni un programmu atbilstību aktuālajām darba tirgus tendencēm, kā arī veiksmīgo sadarbību ar industriju,” uzsver LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns prof. Gundars Bērziņš.

LU BVEF piedāvā studijas trijos studiju līmeņos – 7 akadēmiskajās un profesionālajās bakalaura studiju programmās, 8 akadēmiskajās un profesionālajās maģistra studiju programmās un doktorantūras studiju programmā.

LU BVEF studiju prodekāne prof. Margarita Dunska: “Vēlos pateikt lielu paldies visiem, kas iesaistījās studiju virzienu un programmu akreditācijā. Tas vienmēr ir darbietilpīgs process, bet reizē arī ļoti saliedē kolektīvu un ļauj nospraust nākamos attīstības mērķus.” 

Studiju programmas akreditācijai sagatavoja studiju prodekāne prof. Margarita Dunska, projekta vadītāja Ginta Tora, studiju virziena “Ekonomika” vadītāja prof. Sandra Jēkabsone, studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” vadītāja prof. Anda Batraga, studiju programmu direktori prof. Margarita Dunska, prof. Signe Bāliņa, prof. Sandra Jēkabsone, prof. Svetlana Saksonova, prof. Ruta Šneidere, prof. Henrijs Kaļķis, prof. Ērika Šumilo, prof. Inna Šteinbuka, prof. Inna Romānova, prof. Inga Būmane, prof. Andrejs Cekuls, prof. Baiba Šavriņa un docente Lilita Seimuškāne. Kā arī LU BVEF administratīvais personāls.

Dalīties