Reģistrēšanās studijām un līgumu slēgšana bakalaura un maģistra studiju programmās 2021./2022. akadēmiskajam gadam Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē (LU BVEF) notiks no 19. līdz 23.jūlijam.

Reflektantiem, kuri studiju vietu ieguvuši 1.kārtā līgums jānoslēdz 19. un 20. jūlijā, savukārt 2.kārtā studiju vietu ieguvušie līgumus parakstīs 21., 22. un 23. jūlijā fakultātes norādītajos laikos. Parakstīt studiju līgumu iespējams arī ar mobilo elektronisko parakstu (eParaksts mobile)!

Līgumus slēgšana klātienē bakalaura studijām LU BVEF  – Aspazijas bulvārī 5, Rīgā, 324.telpā, 3. stāvā:

1.kārta

19. jūlijā - 10.00 -15.00
20. jūlijā - 10.00 -15.00

2. kārta

21. jūlijā - 11.00-15.00
22. jūlijā - 13.00-18.00
23. jūlijā - 10.00-14.00

Līgumus slēgšana klātienē maģistra studijām LU BVEF  – Aspazijas bulvārī 5, Rīgā, 121.telpā, 1.stāvā:

19.jūlijā - 15.00-19.00

20.jūlijā - 15.00-19.00

21.jūlijā - 15.00-19.00

22.jūlijā - 15.00-19.00

23.jūlijā - 10.00-14.00

Reģistrēties var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Līdzi jāņem dokumenti:

 • personu apliecinoša dokumenta kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu;
 • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma (ja tāds pastāv) kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus;
 • dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus, kas dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi utt.);
 • centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja uzņemšana notikusi, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;
 • citu dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja tādi nepieciešami saskaņā ar uzņemšanas prasībām un kritērijiem pamatstudiju programmās 2021./2022. akadēmiskajā gadā.

Ja tev ir mobilais elektroniskais paraksts (eParaksts mobile), tad varēsi reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski. Tādā gadījumā būs nepieciešams augšupielādēt augstāk minētos dokumentus LU Informatīvajā sistēmā.

Pēc reģistrācijas:

 • Iekļūstot maksas grupā, studiju maksa par rudens semestri (puse no noteiktās maksas gadā) pilnā apmērā jāsamaksā līdz 30. jūlijam. Iemaksātā studiju maksa tiek atmaksāta, ja students saņem studiju kredītu. Rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai.
 • Ja nepieciešams, piesakies kredīta saņemšanai
 • Lai saņemtu budžeta stipendiju, jāpiesakās elektroniski www.luis.lv akadēmiskā gada rudens reģistrācijas un pirmās studiju nedēļas laikā, izmantojot lietotāja vārdu un paroli, kuru saņemsi reģistrējoties studijām. Ja lietotāja vārds un parole nestrādā, to var nomainīt Studentu servisu departamentā
 • Tu vari pieteikties arī uz LU mecenātu stipendijām
 • Reģistrējies arī sporta nodarbībām
 • Ja nepieciešams, rezervē vietu dienesta viesnīcā
 • Studenta apliecību varēsi saņemt fakultātē uzsākot studijas
 • Studijas sākas 1. studiju nedēļā, kuras sākuma datumu var noskaidrot akadēmiskā gada studiju kalendārā.
 • Studiju dokumentācijas izgatavošanai jānofotografējas LU. Fotografēšanās studiju dokumentācijas izgatavošanai notiek no 19. līdz 23. jūlijam no plkst. 9.00 līdz 17.00  LU Zinātņu mājā Rīgā, Jelgavas ielā 3 un Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 125. telpā;

Nenoslēdzot studiju līgumu noteiktajā laikā, pretendents zaudē tiesības reģistrēties studijām.

Papildu uzņemšana klātienē notiks no 24.augusta līdz 2.septembrim 324.telpā, Aspazijas bulvārī 5. Otrdienās un ceturtdienās  no plkst. 16.00 līdz 19.00. Trešdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00. Pieteikties studijām var arī rakstot uz e-pastu uznemsanabvef@lu.lv.

Dalīties