Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte (BVEF) 2020./2021. akadēmiskajā gadā plāno uzņemt vairāk nekā 100 budžeta un 1000 maksas studentu. Reflektanti var pieteikties 16 bakalaura, maģistra un doktora studiju programmām. Vienotā uzņemšana bakalaura studiju programmās notiks no 28. jūnija līdz 12.jūlijam, maģistra no 5. līdz 16. jūlijam, bet doktorantūras studijām no 23.augusta līdz 3.septembrim.

“Studijas Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē ir iespēja ne tikai iegūt zināšanas un prasmes, kas ļaus būt konkurētspējīgiem un veiksmīgiem darba tirgū, bet arī piedāvā starptautisku un atvērtu studiju vidi, iespēju satikt domubiedrus un veidot profesionālo kontaktu tīklu. Darba devēji aptaujās vairākkārt ir atzinuši, ka fakultāte piedāvā Latvijā labāko biznesa izglītību, kas paver visplašākās karjeras iespējas nacionālos un starptautiskos uzņēmumos, kā arī iedrošina pašiem izmēģināt spēkus uzņēmējdarbībā,” uzsver LU BVEF dekāns prof. Gundars Bērziņš

Topošie studenti var pieteikties septiņās akreditētās profesionālajās un akadēmiskajās bakalaura studiju programmās latviešu un angļu valodā, astoņās akreditētās profesionālajās un akadēmiskajās maģistra studiju programmās latviešu un angļu valodā, kā arī doktora studiju programmā.

Bakalaura studiju programmām pieteikties elektroniski varēs no 28. jūnija līdz 12. jūlija plkst. 16.00, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Apstiprināt elektronisko pieteikumu vai pieteikties uz vietas augstskolās, kas piedalās vienotajā uzņemšanā, varēs no 6. līdz 12. jūlijam. Pieteikties un apstiprināt elektronisko pieteikumu varēs Latvijas Universitātes galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19 un citos uzņemšanas punktos.

Maģistra studiju programmām pieteikties varēs no 5. jūlija līdz 16.jūlijam. LU absolventi var pieteikties elektroniski izmantojot LUISa sistēmu, citu augstskolu absolventi aizpildot  elektronisko anketu vai klātienē Aspazijas bulvārī 5, 3.stāvā, 324.telpā.

Doktorantūras studijām pieteikties varēs no 23. augusta līdz 3. septembrim (no plkst. 9.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16.00) LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, 114. telpā vai rakstot uz e-pasu: ilze.danusevica@lu.lv, pievienojot apliecinājumu par nosūtītajiem dokumentiem un reģistrācijas maksas apmaksas apliecinājumu.

Informāciju par interesējošām studiju programmām ir iespējams iegūt katru darbadienu, rakstot uz uznemsanabvef@lu.lv, zvanot 67034946 vai atnākot uz BVEF Studiju informācijas centru 312.telpā, Aspazijas bulv. 5, kā arī www.gribustudet.lv un www.bizness.lu.lv

Dalīties