Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte (LU BVEF) turpinās elektroniskā pieteikšanās uz astoņām maģistra studiju programmām. Pieteikties studijām var aizpildot elektronisko anketu: www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-turpinasana/magistra-limena-studijas/. Pieteikumus klātienē varēs iesniegt no 25.augusta līdz 3.septembrim. Iestājpārbaudījumi notiks 2.septembrī plkst. 14.30, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā.

Maģistrantūrā piedāvājam apgūt astoņas studiju programmas:

Piesakoties elektroniski ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  • jānorāda studiju programma uz kuru piesakāties;
  • personu apliecinošs dokuments;
  • iepriekšējo izglītību apliecinošs dokuments un tā pielikums;
  • oficiāli apstiprināts izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma tulkojums latviešu vai angļu valodā, ja dokumenti nav izdoti iepriekš minētajās valodās;
  • Akadēmiskās informācijas centra izziņa par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs;
  • citi dokumenti, ja tādi nepieciešami saskaņā ar Uzņemšanas prasībām un kritērijiem augstākā līmeņa studiju programmās 2020./2021. akadēmiskajā gadā (CV, darba pieredzes apliecinājums, svešvalodas prasmes apliecinājums u.c.).

Ja kādos no uzņemšanā iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds (vārds) nekā personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda (vārda) maiņu, piemēram, laulības apliecība.

Papildu informācija par pieteikšanos maģistra studijās: https://www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-kartiba/magistra-limena-studijas/

Informāciju par interesējošām studiju programmām ir iespējams iegūt katru darbadienu, rakstot uz e-pastu uznemsanabvef@lu.lv un zvanot 24969272, kā arī www.bizness.lu.lv. 

Dalīties