Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (LU BVEF) Dome šodien, 12. maijā, vienbalsīgi par fakultātes dekānu atkārtoti uz četriem gadiem ievēlējusi prof. Gundaru Bērziņu. Par kandidātu balsoja 21 domnieks. Prof. Gundars Bērziņš bija vienīgais kandidāts uz LU BVEF dekāna amatu.

“Esmu pateicīgs kolēģiem par lojalitāti un atbalstu. Lepojos, ka esam komanda, kuru vieno kopīgi mērķi un vērtības  – taisnīgums un godīgums, zināšanas un inovācijas, profesionalitāte, ilgtspēja un sociālā atbildība. Vēlos atzīmēt, ka fakultātes sasniegumi ir kopēja darba rezultāts. Aizvadītajos gados fakultāte ir kļuvusi par nozīmīgu valsts un sabiedrības sadarbības partneri Latvijas ekonomikas un biznesa vides attīstībā. Tāpēc neplānojam apstāties pie sasniegtā, jau pašlaik notiek darbs pie studiju programmu modernizācijas, pētniecības kapacitātes palielināšanas un Starptautiskās biznesa augstskolu attīstības asociācijas AACSB akreditācijas iegūšanas,” uzsver LU BVEF dekāns prof. Gundars Bērziņš.

Par Gundaru Bērziņu

Prof. Gundars Bērziņš ieguvis doktora grādu vadības zinātnē, ir Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis. Vienlaikus viņš ieņem arī A/S “Olainfarm” padomes priekšsēdētāja amatu, ir arī "SSE Rīga Foundation" valdes loceklis un LU studentu Biznesa inkubatora padomes loceklis. Kā vadošais pētnieks piedalās daudzos pētniecības projektos, ir starptautisku zinātnisko publikāciju autors. Iepriekš ieņēmis Latvijas Universitātes Kanclera amatu. Ilgu laiku darbojies arī privātajā biznesā. Viņa kaislība ir stratēģijas un stratēģiskā domāšanas nozīme biznesā. Ar aizrautību lasa studentiem lekcijas par vadības teoriju, uzņēmējdarbības stratēģijas un politikas vadību, kā arī stratēģisko un operatīvo plānošanu.

Dalīties