Lai maksimāli samazinātu risku Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (LU BVEF) personālam, studējošajiem un apmeklētājiem inficēties ar Covid-19, līdz 14. aprīlim ir pārtraukts studiju process klātienē. LU BVEF administratīvais darbs un studiju process turpinās attālināti, izmantojot visus pieejamos elektroniskos saziņas līdzekļus un tehnoloģiskos risinājumus. Ar 16.martu uz nenoteiktu laiku tiek atcelti arī visi plānotie pasākumi LU BVEF.

LU BVEF mācībspēki nodrošinās studiju kursu apgūšanu, patstāvīgi izvēloties un studentiem darot zināmu labāko un efektīvāko lekciju, laboratorijas darbu un semināru apguves metodi un tam nepieciešamos materiālus. Pēc iespējas tiks izmantotas tiešsaistes saziņas metodes e-studiju vidē, piemēram, videokonferences, videomateriāli, saites uz dažādiem e-resursiem. Arī pārbaudes darbi tiks nodrošināti attālināti.

Visa aktuālā informāciju par nodarbību norisi un plānotajiem pārbaudes darbiem studentiem būs pieejama e-studiju vidē. Studentiem lūgums regulāri sekot līdzi informācijai e-studiju (https://estudijas.lu.lv/) vidē un savā LUISa kontā (https://luis.lu.lv).

Mācībspēku klātienes konsultācijas ir atceltas, bet studenti ir aicināti sazināties ar pasniedzējiem elektroniski, izmantojot e-pastu, Skype, telefonu un citus elektroniskās saziņas veidus. Konsultāciju laiki vienuviet pieejami šeit: https://www.bvef.lu.lv/lv/studijas/studentiem/pasniedzeju-konsultacijas/

BVEF Studiju informāciju centrs sniegs studentiem iespēju saņemt konsultācijas un informāciju telefoniski, e-pastā, kā arī citos saziņas līdzekļos. Dokumentu saņemšana un nodošana tiks organizēta elektroniski, tikai ārkārtas gadījumos vienojoties par vizīti klātienē. Studiju informācijas centra kontakti: https://www.bvef.lu.lv/lv/studijas/studentiem/studiju-informacijas-centrs/

Visiem studentiem, kas pirms laika atgriezušies no ERASMUS+ studijām, lūgums sazināties ar BVEF ārējo sakaru koordinatori Zani Svilāni, rakstot uz e-pastu: zane.svilane@lu.lv.

Par studiju apliecību pagarināšanu informācija pieejama šeit: https://www.bvef.lu.lv/lv/par-mums/zinas/zina/t/58365/

LU bibliotēku darba laiki: https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/58357/

LU bibliotēku lasītavas ir slēgtas no 16. marta.

LU rīkojums: Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem

Oficiālo un drošo informācijas avotu saraksts par Covid-19, ko vērts pārskatīt 2x dienā, jo informācija atjaunojas un tiek strauji papildināta:https://www.bvef.lu.lv/lv/par-mums/zinas/zina/t/58295/

Dalīties