Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte (LU BVEF) piedāvā budžeta un maksas studiju vietas trijās doktorantūras studiju programmās – “Demogrāfija”, “Ekonomika” un “Vadībzinātnes”. Pieteikties studijām varēs no 12. līdz 16.augustam 114.telpā, Raiņa bulvārī 19.

Lai pieteiktos doktora studiju programmai “Demogrāfija”, ir jābūt maģistra grādam sociālo zinātņu nozarē un iedzīvotāju ģeogrāfijā, bet “Ekonomikas” un “Vadībzinātnes” doktorantūrā var pieteikties, ja iepriekš ir iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā vai vadībzinātnē.

Piesakoties studijām jāiesniedz šādi dokumenti: aizpildīta pieteikuma veidlapa; personu apliecinoša dokumenta kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu, kurā skaidri salasāms vārds, uzvārds un personas kods; iepriekšējās izglītības dokumenta un tā pielikuma kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu; dzīvesgājuma apraksts (CV), ietverot publicēto darbu un citu zinātnisko aktivitāšu aprakstu; rekomendācija studijām doktorantūrā (ja ir); promocijas darba tēmas pieteikums, kopā ar iespējamo zinātnisko vadītāju sagatavots un abu personu parakstīts izvēlētā darba pamatojums un iestrāde; akadēmiskās informācijas centra izziņas par izglītības dokumenta akadēmisko atzīšanu Latvijā kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs; reģistrācijas naudas (EUR 30,-) maksājuma čeks (saņemams Raiņa bulv. 19,  125.kab.).

Iestājpārrunas notiks 3.septembrī plkst. 12.00 “Ekonomikas” (322.telpā) un plkst. 17.30 “Demogrāfija” (336.telpā) doktora studiju programmās, bet “Vadībzinātne” - 5.septembrī plkst. 10.00, 322.telpā, Aspazijas bulvārī 5. Ierodoties uz iestājpārrunām, līdzi ir jāņem pase vai personas apliecība (identifikācijas karte). Iepazīties ar uzņemšanas kritērijiem doktora studijās var: https://www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-kartiba/doktorantura/

Rezultātu paziņošana notiks līdz 20.septembrim, bet reģistrēties studijām varēs no  23. līdz 26.septembrim.

Informāciju par interesējošām studiju programmām ir iespējams iegūt katru darbadienu, rakstot uz e-pastu bvefinfo@lu.lv un zvanot 67034777, kā arī www.bizness.lu.lv. 

Dalīties