Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte (LU BVEF) šogad uzņēmusi vairāk studentu nekā pērn, aizpildot visas budžeta un arī lielu daļu maksas studiju vietas. Pašlaik vēl turpinās ārvalstu studentu uzņemšana, bet no 20. līdz 29. augustam arī pašmāju studētgribētāji varēs pieteikties maksas studijām septiņās bakalaura un astoņās maģistra studiju programmās.

Pašlaik bakalaura un maģistra studijām BVEF jau reģistrējušies 669 jaunie studenti, no tiem par valsts budžeta līdzekļiem studēs 157 studenti. Aktīvi turpinās arī ārvalstu studentu pieteikšanās piecām studiju programmās angļu valodā. Savukārt no 20. augusta gaidām pašmāju studentus sekojošās akadēmiskajās bakalaura studiju programmās – “Ekonomika”, “Vadības zinības” (gan latviešu, gan angļu valodā) un “Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija” (gan latviešu, gan angļu valodā), kā arī profesionālajās bakalaura studiju programmās – “Finanšu menedžments”, “Starptautiskās ekonomiskās attiecības”, “Grāmatvedība, analīze un audits”, “Industriālās inženierijas vadība” (gan latviešu, gan angļu valodā) un “E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas”. Studēt par maksu iespējams gan pilna laika, gan nepilna laika klātienē.

Savukārt maģistrantūrā piedāvājam par maksu studēt sekojošās akadēmiskās programmās – “Ekonomika”, “Eiropas studijas”, “Sabiedrības vadība” un “Vadības zinības”. Studentus uzņemsim arī profesionālajās maģistra studiju programmās - “Finanšu ekonomika” (1 un 2 gadi), “Grāmatvedība un audits” (1 un 2 gadi), “Projektu vadīšana” un “Starptautiskais bizness” (angļu valodā).

Dokumentu pieņemšana notiks no 20. līdz 29. augustam otrdienās un ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00 un trešdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00, 324.telpā, 3.stāvā, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā. Maģistra studiju programmu iestājpārbaudījumi notiks 29. augustā plkst. 15.00 Aspazijas bulvārī 5.

Informāciju par interesējošām studiju programmām ir iespējams iegūt katru darbadienu, rakstot uz e-pastu bvefinfo@lu.lv un zvanot 67034777, kā arī www.bizness.lu.lv. 

Dalīties