Farmācijas nozarei visā pasaulē ir raksturīgs augsts ražošanas un peļņas pieauguma temps, jo kopējais un atsevišķu valstu zāļu pieprasījums ir gandrīz neatkarīgs no ekonomikas uzplaukuma vai lejupslīdes. Pateicoties tam, globālais farmācijas tirgus 2017. gadā pārsniedza vienu triljonu eiro, bet Latvijas farmācijas nozares uzņēmuma apgrozījums sasniedza 191 milj. eiro. Tādējādi farmācijas nozare pašlaik ir viena no svarīgākajām pasaules ekonomikas nozarēm, kas nopietni ietekmē arī saistītās nozares, piemēram, veselības aprūpi, apdrošināšanas biznesu un finanses.

Atbilstoši jaunākajiem tirgus datiem, 2018. gadā vadošās valstis farmaceitiskajā tirgū pēc apgrozījuma nemainīgi bija ASV – 45% no kopējā pārdošanas apjoma pasaulē, Ķīna – 8%, Japāna – 7%, Vācija – 4% , Francija un Itālija – katra 3%. Arī lielākie farmācijas produktu patērētāji pasaulē attiecīgi ir attīstītās valstis, piemēram, ASV, Vācija, Francija, Spānija, Lielbritānija, Itālija, Japāna un Kanāda, kurās medikamentu patēriņš ir augsts, bet paredzams, ka nākotnē tā izaugsme būs neliela. Savukārt lielākais izaugsmes potenciāls ir virknei jauno tirgus ekonomikas valstu, piemēram, Ķīnai, Krievijai, Indijai, Brazīlijai, Meksikai un Turcijai. Otrā līmeņa jaunajiem tirgiem kā, piemēram, Vjetnamai, Pakistānai, Indonēzijai, Polijai un Taizemei, ir potenciāls kļūt par nozīmīgiem, pateicoties lielajam iedzīvotāju skaitam vai straujajiem izaugsmes tempiem.

Tirgus eksperti prognozē, ka naudas izteiksmē medikamentu patēriņš arī turpmāk dominēs attīstītajās valstīs, turklāt inovatīvo medikamentu īpatsvars būs vismaz puse no visa medikamentu apgrozījuma. Tas skaidrojams ar to, ka attīstītajās valstīs arvien vairāk tiek vērsta uzmanība uz hronisku, retu un ģenētisku slimību ārstēšanu.

Tāpat attīstītajos tirgos arī nākotnē turpinās izmantot vairāk inovatīvo medikamentu uz vienu iedzīvotāju, bet pārējos tirgos dominēs patentbrīvo un bezrecepšu medikamentu izmantošana, jo, pieaugot dzīves līmenim, tie kļūst aizvien pieejamāki plašām iedzīvotāju masām.

Tiek prognozēts būtisks zāļu patēriņa pieaugums pasaulē – 50% no visiem pasaules iedzīvotājiem patērēs vienu zāļu devu dienā uz vienu personu. Tas ir būtisks pieaugums, salīdzinot ar 2005. gadu, kad vidēji tikai 1/3 daļa pasaules iedzīvotāju patērēja vienu zāļu devu dienā.

Pašlaik būtiskākie Latvijas lielo farmācijas uzņēmumu noieta tirgi ir Krievija un pārējās NVS valstis, kā arī Baltijas valstis un citas Eiropas Savienības dalībvalstis. Turpretī uz lielāko medikamentu patēriņa tirgu ASV un jaunajiem Ķīnas un Indijas tirgiem Latvijas uzņēmumi eksportē minimāli.

Tāpēc tirgus diversifikācija ir viens no nozares galvenajiem izaicinājumiem un tās attīstības stratēģija paredz veicināt pārdošanas apjoma palielināšanu gan ES tirgū, gan jaunajos attīstības tirgos Āzijā un Tuvajos Austrumos.

Lai iekarotu Eiropu un sasniegtu nākamos attīstības mērķus, Olainfarm tāpat kā citiem nozares uzņēmumiem pašlaik ir būtiski palielināt investīcijas pētniecībā un jaunu produktu izstrādē, kā arī moderno tehnoloģiju attīstībā, īpašu uzmanību pievēršot sadarbībai ar Latvijas vadošajām universitātēm un zinātniskajiem institūtiem.

Arī globālie dati apliecina, ka starptautiskajos sadarbības tīklojumos dominē nacionālie klasteri, piemēram, dāņu Novo Nordisk pārsvarā sadarbojas ar dāņu universitātēm un institūtiem, amerikāņu Eli Lilly – ar amerikāņu pētniekiem.

Olainfarm korporatīvā vīzija – kļūt par vadošo gatavo zāļu un ķīmiski–farmaceitisko produktu ražotāju Baltijā, kura produkcija būs pazīstama un pieejama visā pasaulē, – nav nesasniedzams mērķis, bet realitāte. Jau pašlaik uzņēmuma produktu augsto kvalitāti apliecina ilgstošā sadarbība ar tādām globāli un reģionāli atzītām kompānijām kā Novartis, Dr. Reddy’s, Glenmark Generics, Sigma AU un daudzām citām. Kopš 2011. gada uzņēmums piegādā prettuberkulozes līdzekli PASS Na Pasaules Veselības organizācijai.

Arī tuvākie veicamie soļi ir vairāk nekā skaidri – ir nepieciešams optimizēt uzņēmuma produktu portfeli un papildināt to ar jaunām gatavo zāļu formām, ņemot vērā tirgus dinamiku, specifiku un vajadzības. Nākamā izaugsmes posma nodrošināšanai ir arī nepieciešams attīstīt ķīmisko produktu virzienu un radīt jaunus, inovatīvus produktus un tehnoloģijas, reģistrēt uzņēmumā ražotās gatavo zāļu formas un piegādāt tās dažādiem pasaules valstu tirgiem, kā arī papildināt un saglabāt uzņēmuma intelektuālā īpašuma portfeli.

Publicēts laikrakstā Dienas Bizness 22.07.2019.

Dalīties