Reģistrēšanās studijām, līgumu slēgšana un iestājpārbaudījumi bakalaura un maģistra studiju programmās 2019./2020. akadēmiskajam gadam Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē (BVEF).

Bakalaura studiju programmām reģistrācija studijām un līgumu slēgšana  notiks no 15. līdz 16. jūlijam no plkst. 10.00 līdz 14.00 - pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā.  Pretendentiem, kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 2.kārtā no 17. līdz 19. jūlijam. 17.jūlijā no plkst. 11.00 līdz 15.00, 18.jūlijā no plkst. 13.00 līdz 18.00 un 19.jūlijā no plkst. 10.00 līdz 14.00. Reģistrēšanās uz brīvajām vietām notiks 19.jūlijā no plkst. 14.00 līdz 15.00, 324.telpā, Aspazijas bulvārī 5.

Iestājpārbaudījumi maģistra studiju programmām notiks 15.jūlijā:

  • Plkst. 10.00 maģistra studiju programmās “Vadības zinības” un “Grāmatvedība un audits”;
  • Plkst. 11.00 maģistra studiju programmās “Ekonomika”, “Starptautiskais bizness” un “Sabiedrības vadība”;
  • Plkst. 12.00 maģistra studiju programmā “Finanšu ekonomika”;
  • Plkst. 12.30 maģistra studiju programmā “Eiropas studijas”.

Maģistra studiju programmām reģistrācija studijām un līgumu slēgšana notiks no 15.jūlija līdz 19.jūlijam 324.telpā, Aspazijas bulvārī 5. Pirmdienās, triešdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 19.00. Otrdienās un piektdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00. Ārpuskonkursa reģistrācija un līgumu slēgšana notiks no 8.jūlija līdz 19.jūlijam 324.telpā, Aspazijas bulvārī 5.

Neierodoties uz reģistrāciju noteiktajā laikā, pretendents zaudē tiesības reģistrēties studijām. 

Reģistrējoties studijām līdzi jāņem dokumenti un to kopijas:

  • personu apliecinoša dokumenta kopija, vienlaikus uzrādot oriģinālu;
  • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma (ja tāds pastāv) kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus;
  • dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus, kas dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi utt.);
  • centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja uzņemšana notikusi, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;
  • citu dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja tādi nepieciešami saskaņā ar uzņemšanas prasībām un kritērijiem studiju programmās 2019./2020. akadēmiskajā gadā.

Informāciju par reģistrēšanos studijām ir iespējams iegūt zvanot uz telefona nr. 67034701 vai 67034798, rakstot e-pastu uz bvefinfo@lu.lv, kā arī www.bizness.lu.lv.

 

Dalīties