27.jūnijā Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē notiks monogrāfijas “Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi” atklāšanas svētki un diskusija par valsts pētījumu programmu pēctecību, un izaicinājumiem iedzīvotāju attīstības jomā. Monogrāfijas autori ir 28 LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes (ĢZZF) un Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (BVEF) pētnieki.

“Monogrāfijā ir apkopoti pētījumu rezultāti, kas aptver laika posmu kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas 1990. gadā līdz pat mūsdienām. Tajā detalizēti raksturotas pārmaiņas no otrās uz trešo demogrāfisko pāreju, tautas ataudzes pārmaiņas demogrāfiskās pārejas teorijas kontekstā, kā arī uzsvērta depopulācijas un demogrāfiskās attīstības kvalitatīvo aspektu nozīmes palielināšanās mūsdienās,” uzsver viens no grāmatas autoriem LU BVEF profesors Juris Krūmiņš.

Monogrāfijas zinātniskie redaktori ir ĢZZF dekāne Zaiga Krišjāne un BVEF  profesors Juris Krūmiņš. Tās atklāšanas svētki notiks plkst. 15.00, 225.telpā, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā.

Autoru kolektīva monogrāfija ir sagatavota, balstoties uz paveikto valsts pētījumu programmas EKOSOC – LV projektā “Sabiedrības atjaunošana, samazinot depopulācijas riskus, veicinot tautas ataudzi un saiknes ar diasporu sekmīgai Latvijas tautsaimniecības transformācijai”. Monogrāfija ir izdota ar valsts pētījumu programmas EKOSOC – LV finansiālu atbalstu.

Grāmata ir pieejama LU bibliotēkā elektroniskā veidā. 

Dalīties