Atbilstoši starptautiskā darba tirgus prasībām ir veiktas būtiskas izmaiņas Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (BVEF) īstenotajā maģistra studiju programmā “Eiropas studijas”. No 2019. gada septembra jaunais studiju programmas nosaukums būs “Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija”, un tās absolventi turpmāk iegūs sociālo zinātņu maģistra grādu starptautiskajā ekonomikā.

“Maģistra studiju programmas izmaiņas atbilst aktuālajām Eiropas Savienības tendencēm un tās mērķis ir sagatavot mūsdienīgi izglītotus speciālistus, kuri būtu spējīgi risināt ar Eiropas integrācijas procesiem saistītas starpdisciplināras problēmas un profesionāli vest sarunas. Programma nodrošina zināšanas par ES ekonomisko, sociālo, politisko un juridisko aspektu mijiedarbību, palīdz attīstīt multidimensionālas analīzes un ekonomiskās diplomātijas iemaņas, kā arī veicina holistisko domāšanu un problēmu risināšanu. Starpdisciplinaritāte paredz ne tikai dažādu nozaru disciplīnu apgūšanu, bet arī atvērtību sarežģītu jautājumu risināšanai, māca studentus domāt globāli, vispusīgi un veidot pilnvērtīgus un visaptverošus secinājumus,” uzsver programmas direktore prof. Inna Šteinbuka.  

Programma tiks īstenota angļu valodā un tajā iespējams studēt gan ārvalstu, gan pašmāju studētgribētājiem. Vairāk par uzņemšanas nosacījumiem iespējams uzzināt www.bizness.lu.lv

Programma ir līdzīga Prāgas Ekonomikas Universitātē īstenotajai divgadīgai starpdisciplinārai maģistra studiju programmai “Starptautiskās un diplomātijas studijas”. Abas programmas ietver starptautisko politiku, starptautiskās tiesības un diplomātijas teoriju un praksi, bet ES jautājumi veido īpaši apjomīgu abu programmu daļu.

Pilnveidotā programma “Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija” ir iecerēta kā LU BVEF īstenotās bakalaura studiju programmas “Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija” turpinājums un sniegs maģistrantiem tādu akadēmiskās kvalifikācijas līmeni, kas ir nepieciešams studijām doktorantūrā. Tā piedāvā starptautisko ekonomisko attiecību padziļinātu apguvi, īpašu uzmanību pievēršot starptautiskās ekonomikas un ekonomiskās diplomātijas teorētiskajām un praktiskajām problēmām, starptautiskajai tirdzniecībai un finansēm, kā arī starptautisko tiesību un starptautiskās politikas ekonomiskajiem aspektiem.

Dalīties