Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē (LU BVEF) no 2019.gada 16.maija līdz 18.maijam vienpadsmito reizi norisināsies starptautiskā zinātniskā konference "Ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstības jaunie izaicinājumi - 2019: Stimuli ilgtspējīgai ekonomikas izaugsmei". Konferencē tiks prezentēti jaunākie zinātniskie pētījumi ekonomikā, uzņēmējdarbībā un vadības zinātnē.

Konferences plenārsēdi 16.maijā LU Akadēmiskā centra Dabas mājā atklās LU rektors prof. Indriķis Muižnieks, LU BVEF dekāns prof. Gundars Bērziņš un zinātņu prodekāne prof. Inna Romānova. Plenārsēdē uzstāsies Izraēlas Vadības zinību akadēmiskās koledžas profesore. Tamāra Almora (prof. Tamar Almor) un Lihtenšteinas Universitātes profesors Marko Meničeti (prof. Marco Menichetti).

Konferencē piedalīsies vairāk nekā 180 dalībnieki. Programmā iekļauti 129 referāti, bet darbs konferencē noritēs 10 paralēlajās sekcijās. Konferences darba valoda ir angļu un tās programma pieejama mājaslapā.

Konference ir veltīta ilgtspējīgai ekonomikas izaugsmei. Efektīvi stimuli, tostarp uzņēmējdarbības stimuli, finansiālie vai nefinansiālie ieguvumi, valsts un vietējie nodokļu atvieglojumi var palīdzēt veicināt ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi. Konferences mērķis ir nodrošināt zinātniekiem, pētniekiem un dažādu jomu speciālistiem iespēju tikties un apspriest idejas ekonomikas un biznesa attīstībai.

Dalīties