Šī gada 25.janvārī Ekonomikas un vadības fakultātē notika videokonference ar Fuldas Universitāti (Hochschule Fulda) Vācijā. Konferences tēma bija zaļais dzīvesveids, tā izmaksas, bioloģiskās saimniekošanas un eko produktu attīstība.

Videokonferencē profesores Baibas Šavriņas vadībā piedalījās studenti no maģistra līmeņa Vadības zinību programmas (virziena Starptautiskā ekonomika un bizness), Starptautiskās attiecības (ekonomika) programmas, kā arī Starptautiskā biznesa (ar specializāciju eksporta menedžmentā) programmas – Zane Lase-Lasmane, Jānis Supe, Elīna Ladinska, Olga Ļašuka, Ieva Norīte, Jūlija Maļceva un Ilona Lempa. Fuldas Universitātes studenti pastāstīja par zaļo vidi Vācijā, eko produktiem, elektromobiļu attīstību, atjaunojamās enerģijas izmantošanu Vācijā. Savukārt Latvijas Universitātes studenti stāstīja par dzīves kvalitātes saistību ar zaļo vidi, zaļā dzīvesveida ekonomiskajām un sociālajām izmaksām, latviešu tradīcijām, kā arī prezentēja pašu veiktā pētījuma rezultātus par zaļā dzīvesveida īpatnībām Latvijā. Videokonferences dalībniekiem tā bija lieliska pieredze, iespēja gūt jaunas zināšanas, kā arī iepazīties ar kolēģiem Vācijā. Secinājums pēc videokonferences bija pozitīvs – Latvijas Universitātes studenti spēj strādāt un pētīt ne tikai tikpat kvalitatīvi kā studenti Vācijā, bet pat vēl kvalitatīvāk.

Dalīties