Santa Jastrebova, ESN Riga vadītāja, šobrīd studē Ekonomikas un vadības fakultātē maģistra studiju programmā „Eiropas Studijas”, kā arī ir iebraucošo apmaiņas studentu koordinatore EVF Ārējo sakaru daļā. Viņa ir tas cilvēks, kuru fakultātē studējošie apmaiņas studenti labprāt apciemo, lai ne tikai noskaidrotu, kādas sekmes ieguvuši eksāmenos, bet arī draudzīgi patērzētu par dzīvi Latvijā.

Īsumā pastāsti, ar ko nodarbojas ESN Riga? Organizācija „ESN-Rīga” ir daļa no starptautiskās organizācijas „Erasmus Student Network” (ESN), kas ir lielākā starptautiskā studentu organizācija augstākās izglītības jomā, kas atbalsta studentu mobilitāti un tās darbība ir balstīta uz principu „students palīdz studentam”. ESN spēcīgi atbalsta mācību mobilitāti, lai ikviens varētu izmantot daudzveidīgās mobilitātes shēmas ar atbilstošu finansējumu.   „ESN-Rīga” ir brīvprātīgo nepolitiska, bezpeļņas, nereliģiska organizācija, kura organizē dažādas aktivitātes Latvijā iebraucošajiem apmaiņas studentiem, iesaista starptautiskā vidē un aktivitāšu organizēšanā Latvijas studentus, kuri atgriezušies no apmaiņas perioda ārvalstīs vai vienkārši vēlas būt starptautiskā vidē un attīsta starptautiskos projektus, sadarbībā ar starptautisko ESN. „ESN-Rīga” pamatdarbība ir buddy sistēmas uzturēšana. Kas ir study buddy un ko nozīmē būt par tādu? Buddy ir mentors, padomdevējs, pirmais latviešu draugs iebraucošajam apmaiņas studentam, kas izvēlējies Latviju kā savu apmaiņas studiju galamērķi. Study buddy palīdz ārzemju studentam iejusties Latvijā pirmajās nedēļās, sniedzot dažādus praktiskus padomus. Pastāsi, kādus pasākumus rīko ESN Riga un vai tajā var iesaistīties arī LU studenti?
„ESN-Rīga” organizē dažādus pasākumus, galvenokārt orientētus uz iebraucošajiem apmaiņas studentiem, bet arī citi interesanti ir laipni aicināti piedalīties. Tiek rīkoti apmaiņas studentu semestra Ievadsemināri, semestra noslēguma semināri, kā arī dažādi braucienu pa Latviju un ārpus Latvijas, ieskaitot Krieviju. Viens no lielākajiem Ziemeļeiropas apmaiņas studentu pasākumiem ir  Sea Battle, kurā piedalās studenti, kas ir apmaiņas programmā Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā, Norvēģijā un Dānijā - pasākums notiek uz kuģa, kurā caur  dažādām aktivitātēm tiek integrēti apmaiņas studenti.  Nākotnē tiek plānoti arī citi braucienus uz citām NVS valstīm kā Baltkrievija, Ukraina, utt. Tiek organizētas arī dažādas sporta aktivitātes, kā peinbola turnīrs, jau ceturto gadu piedalīsimies Nordea maratonā, LU sporta spēlēs. Šajos pasākumos priekšroka tiek dota apmaiņas studentiem, bet tiek organizēti vēl dažādi citi pasākumi, kuros ir laipni aicināts piedalīties jebkurš interesents. Tie ir tematiskie vakari, ballītes, atzīmējot svētkus kā Helovīni, Svētā Patrika diena, karnevāls, utt. Sadarbība ar apmaiņas studentiem tiek organizēti arī dažādi kulturālie vakari. Līdz šim ir bijuši spāņu, itāļu, Azerbaidžānas, afrikāņu, u.c. kultūru vakari, kur apmaiņas studenti prezentē savas valsts un kultūras tradīcijas, vietas, nacionālās dejas, tērpus un ēdienus.
Kā  Tu nolēmi iesaistīties, un cik ilgi Tu darbojies ESN? ESN jau darbojos jau 4 gadus kopš 2008.gada, un jāsaka, ka mana iesaistīšanās ESN bija gluži nejauša. ESN rīkoja braucienu uz Tallinu, kurā nolēmu piedalīties arī es. Pēc tam kļuvu par ESN biedru, un tiku iecelta par buddy sistēmas koordinatori – pirmais pienākums saistījās ar 20 buddies atrašanu ārzemju studentiem. Mans ceļš uz ESN Riga vadītāju saistās ar gluži objektīviem iemesliem – iepriekšējā vadītāja mainīja darba vietas, līdz ar to tika meklēti jauni cilvēki. Tobrīd darbojos ESN Riga valdē, biju atbildīga par PR un komunikāciju, un pirms 2 gadiem,  pēc atgriešanās no ERASMUS apmaiņas programmas, mani iecēla par ESN vadītāju. Galvenais iemesls sākotnēji bija vairāk praktizēt angļu valodu, bet vēlāk mani patiesi sāka interesēt ESN organizācijas būtība, tās mērķi un darbības joma, tādēļ joprojām aktīvi piedalos. Vai ir kāds notikums ESN darbībā, kas īpaši palicis Tavā atmiņā? Tas patiesībā ir komisks atgadījums – braucienā no Sanktpēterburgas, nakts vidū, šķērsojot kontroli uz Latvijas – Krievijas robežas saplīsa mūsu autobuss. Sākotnēji šoferi mums paziņoja optimistisko prognozi – būs jāgaida 2h. Protams, realitātē bija jāgaida daudz ilgāk. Pārgurušie ārzemju studenti visi kopā bija spiesti gaidīt ārkārtīgi šaurā un saspiestā telpā. Domāju arī paši studenti šo braucienu nekad neaizmirsīs. Kādu pieredzi tev ir sniegusi dalība ESN? Tā ir neatsverama pieredze  - praktiskas menedžmenta, organizēšanas un laika plānošanas prasmes, protams,  plašāks ieskats par studentu interešu aizstāvēšanu Eiropas Komisijā. Tāpat iegūti jauni kontakti, un iepazīti fantastiski cilvēki no visas pasaules. Varu droši apgalvot, ka ESN ir daļa no manas dzīves, un dalība tajā mani ir ļoti izmainījusi. Nenoliegšu – ESN ir liels darbs un tas prasa laiku, arī negulētas naktis,  bet tas noteikti ir tā vērts! Studenta „Paldies!” par neaizmirstamo semestri Latvijā, tieši pateicoties ESN, atvadoties no manis savā pēdējā semestra dienā,  ir labākā „alga”, ko saņemu.

Dalīties