Ziņas

Seminārs ekonomikas skolotājiem „Ekonomikas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas kontekstā”

Eiropas Studiju maģistrantūras studenti Briselē diskutē par ES potenciālu

LU EVF studenti piedalās starptautiskā konferencē Vācijā

Skolēni kopā ar studentiem apgūst jaunu produktu radīšanas pamatprincipus

Noslēdzies projekts „Potenciālo tūristu uzvedības modeļa izpēte”

Par LU Studentu padomes Priekšsēdētāju ievēlēta Inguna Zariņa

Tiek izsludināta papildus pieteikšanās ERASMUS apmaiņas studijām

Aicinājums studentiem piedalīties aptaujā

UZMANĪBU!!! Tiek izsludināta papildu pieteikšanās uz LLP/ERASMUS apmaiņas programmu