Ar nesavtīgu mecenātu un LU fonda administratīvu atbalstu Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē īstenoti dažādi projekti:

Starptautiskā konference "Uzņēmējdarbības un ekonomikas attīstības jaunie izaicinājumi – 2016"

Ikgadējās konferences (New Challenges of Economic and Business Development – 2016: Society, Innovations and Collaborative Economy) mērķis ir apspriest jaunāko zinātnisko pētījumu ekonomikas un vadības jautājumos rezultātus, dibināt jaunus kontaktus un attīstīt starptautisko sadarbību pētniecībā.

Mecenāts: uzņēmums Latvijas Mobilais Telefons.


5. Starptautiskā zinātniskā konference „Projektu vadīšanas nozares attīstība – prakse un perspektīvas”

Konferencē tiek apspriesti zinātnisko pētījumu rezultāti projektu vadības jautājumos, dibināti jauni sakari un sadarbības tīkli starp projektu vadības profesionāļiem. Šādi tiks veicināta arī projektu vadītāju profesionalitāte.

Mecenāts: uzņēmums Latvijas Mobilais Telefons.


LU studentu Biznesa inkubatora uzņemējdarbības sacensības "Zibens bizness"

Konkursa "Zibens bizness" mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības kultūru jauniešu vidū. Sacensību dalībnieki trīs dienas darbojas reālajā uzņēmējdarbības procesā – plāno, ražo un pārdod noteiktu produktu ZIBENS BIZNESS tirdzniecības laukumā Modes un izklaides centrā Rīga Plaza. Komanda, kura rezultātā nopelna visvairāk, saņem visu dalībnieku peļņu balvā.

Mecenāts: A/S Swedbank.

LU BVEF 3. konference projektu vadīšanā

Konferences mērķis ir apspriest zinātnisko pētījumu rezultātus par projektu vadības jautājumiem, nodibināt jaunus kontaktus un sadarbības tīklus starp profesionāļiem, kas iesaistīti projektu vadībā, kā arī uzlabot jaudu projektu vadītāju vidū.

Mecenāts: uzņēmums Latvijas Mobilais Telefons.

FabLab prototipēšanas studija

2013. gada 2. jūlijā LU studentu Biznesa inkubatorā tiek atklāta Latvijas Universitātes FabLab prototipēšanas studija, kas ir vienīgā FabLab (Fabrication laboratory) tīkla studija Baltijā.

Mecenāts: Džons Dž. Medveckis sadarbībā ar bezpeļņas fondu “Friends of the University of Latvia”, A/S Swedbank.


Programmatūras ELDIS dāvinājums BVEF un SZF studentiem

2013. gada sākumā uzņēmums Exigen Services Latvia veica elektronisko dokumentu vadības sistēmas ELDIS programmatūras dāvinājumu Latvijas Universitātes studentiem, kuri turpmāk darbu ar elektroniskajiem dokumentiem varēs apgūt ne tikai teorētiskā, bet arī praktiskā veidā.

Mecenāts: uzņēmums Exigen Services Latvia.


LU BVEF otrā konference projektu vadīšanā

2013. gada pavasarī norisinājās otrā zinātniskā konference projektu vadīšanas jomā Baltijā (Second international scientific conference on project management in the Baltic countries).

Konferences mērķis ir nodrošināt jaunāko pētījumu rezultātu aprobāciju un veicināt zinātnisko novitāti projektu vadīšanas jomā, sekmēt jaunu kontaktu un sadarbības tīklu attīstīšanu.

Mecenāts: uzņēmums Latvijas Mobilais Telefons.


LU BVEF konference "New challenges of economic and business development – 2013"

Starptautiskās zinātniskās konferences "New challenges of economic and business development – 2013" mērķis ir apmainīties ar zinātnisko pētījumu rezultātiem un apspriest pētījumu risinājumu gaitu, iespējas un izaicinājumus.

Mecenāts: uzņēmums Latvijas Mobilais Telefons.