Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Produktivitātes zinātniskais institūts "Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK"