Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Starptautisko ekonomisko attiecību un komercijas zinātniskais institūts